top of page

Tokyo Autumn : Japan (7วัน 6คืน)

  10 - 16 พฤศจิกายน  2562  (รับ 8 ท่าน)

กำหนดการเดินทาง 10 - 16 พฤศจิกายน  2562 (7 วัน 6 คืน)

ราคา : 39,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและอาหาร) **สามารถแบ่งชำระได้ 3 งวด

บริการรับจองตั๋วโดยคิดราคาตามจริง

มัดจำ : 20,000 บาท เพื่อจองสิทธิการเดินทาง เราจะถือมัดจำเป็นสำคัญ **

ผู้ร่วมเดินทาง : รับ 8 ท่าน 

Detail
เปิดประสบการณ์ถ่ายภาพใหม่ ออกเดินทางร่วมกับทริปชิลชิล ทราเวล สู่ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงฤดูใ่บไม้เปลี่ยนสี ไปพร้อมกับการถ่ายภาพ 5 ทะเลสาบยอดฮิตรอบภูเขาไฟฟูจิ อีกทั้งสวนสวยในเมือง Tokyo และปิดท้ายด้วยการช๊อปปิ้งในย่านดัง

ทริปนี้เหมาะกับ : ผู้ที่รักการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือมีประสบการณ์แล้ว จะใช้กล้องระดับโปร, มิลเลอร์เลส ไปจนถึงใช้มือถือถ่ายภาพก็ไปสนุกกับพวกเราได้ รวมถึงเพื่อนๆที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 


ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคืออะไร ?

ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวที่ใช้เวลามากกว่าทัวร์แบบปกติ ใช้เวลาในการชมชมทัศนียภาพ การเฝ้ารอถ่ายภาพในสภาพแสงต่างๆที่งดงาม การออกไปถ่ายดาวในเวลาค่ำคืน (ซึ่งทัวร์ทั่วไปไม่ทำกัน) โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลในการเดินทางเป็นอย่างดีจากทีมงานที่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ รวมถึงมีการแนะนำวิธีและแนวทางการถ่ายภาพจากทีมงานทริปชิลชิลทราเวล

โปรแกรมการเดินทาง

Day 1 (Bangkok – Haneda)

พบกับทีมงานทริปชิลชิล ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อออกเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ  เดินทางโดยสายการบินไทย TG เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น

 

Day 2 (Haneda - Lake Yamanaka )

ถึงสนามบินฮาเนดะช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่น รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ไปรับรถเพื่อออกเดินทางสู่ Lake Yamanaka (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) ซึ่งเป็นการเดินทางแบบ Road Trip พร้อมกับพาทุกท่านไปยังจุดถ่ายที่เหมาะสม อาหารกลางวันอาจเป็นการจอดแวะตามร้านอาหารหรือร้านสะดวกซื้อระหว่างทาง    พอเข้าสู่จังหวัดยะมะนะชิ พาทุกท่านแวะเก็บภาพสวยๆที่ Oshino Hakkai บ้านน้ำใส , Swan Lake จนถึงช่วงพระอาทิตย์ตก หลังจากเก็บภาพเรียบร้อย เดินทางกลับที่พักและรับประทานอาหารเย็น (จุดถ่ายภาพต่างๆ อาจมีการสับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม,อาจมีถ่ายดาวในวันที่ฟ้าเป็นใจ)


 

Day 3 (Lake Yamanaka - Motosu – Shoji - Saiko)
 

ออกเดินทางเก็บภาพแสงเช้าสวยๆ ได้แก่ จุดชมวิวบนเนินเขา Panorama-dai ,จุดชมฟูจิริมทะเลสาบ Yamanaka จากนั้นเข้าที่พักรับประทานอาหารและพักผ่อน

ช่วงสายพาทุกท่านออกเดินทางเก็บภาพสวยๆต่อที่ Lake motosu , Lake Shoji , Lake Saiko จนถึงช่วงหมดแสง (รับประทานอาหารกลางวันตามจุดแวะที่เหมาะสม) หลังจากเก็บภาพเรียบร้อย เดินทางกลับที่พักและรับประทานอาหารเย็น

(จุดถ่ายภาพต่างๆ อาจมีการสับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม,อาจมีถ่ายดาวในวันที่ฟ้าเป็นใจ)
 

Day 4 (Lake Kawaguchiko)
 

ออกเดินทางเก็บภาพแสงเช้าสวยๆ บริเวณรอบๆ จากนั้นเข้าที่พักรับประทานอาหารเช้า ช่วงสายพาทุกท่านออกเดินทางเก็บภาพสวยๆต่อที่ Kawaguchiko North Coast Walking Trai , Momiji kairo , Oishi Park , Maple View Point จนถึงช่วงหมดแสง (รับประทานอาหารกลางวันตามจุดแวะที่เหมาะสม) หลังจากเก็บภาพเรียบร้อย เดินทางกลับที่พักและรับประทานอาหารเย็น

(จุดถ่ายภาพต่างๆ อาจมีการสับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม,อาจมีถ่ายดาวในวันที่ฟ้าเป็นใจ)
 

Day 5 (Kawaguchiko - Tokyo)
 

ออกเดินทางเก็บภาพแสงเช้าสวยๆที่ Chureito Pagoda จากนั้นรับประทานอาหารเช้า

ช่วงสายพาทุกท่านออกเดินทางไปโตเกียว โดยแวะคืนรถที่สนามบินก่อน จากนั้นนั่งรถไฟไปยังที่พักใน Tokyo (อาหารกลางวันอาจเป็นการจอดแวะตามร้านอาหารหรือร้านสะดวกซื้อระหว่างทาง) ถึงที่พักใน Tokyo ประมาณช่วงบ่าย พักผ่อนเก็บแรงตามอัธยายศัย รอช่วงบ่ายแก่ๆพาทุกท่านไปเก็บแสงช่วงทไวไลท์ที่ KITTE MARUNOUCHI – TOKYO STATION หลังจากเก็บภาพเรียบร้อย พาทุกท่านรับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่พัก

(จุดถ่ายภาพต่างๆ อาจมีการสับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม)Day 6 (Tokyo)

รับประทานอาหารเช้า จากนั้นออกเดินทางไปเก็บภาพใบไม้เปลี่ยนสีที่สวน Shinjuku Gyoen หรือ Rikugien Garden ถ่ายภาพจนจุใจแล้วพักรับประทานอาหารกลางวัน แล้วพาทุกท่านผ่อนคลายกับการ Shopping เครื่องใช้ไฟฟ้า Gadget ที่ย่าน Akihabara (ของมันต้องมี) จับจ่ายกันจุใจแล้วเดินทางไปเก็บสัมภาระ(Shopping Bag)ที่โรงแรม จากนั้นพาทุกท่านไปเก็บแสงช่วงทไวไลท์แนว Cityscape ที่ตึก ROPPONGI HILLS – TOKYO CITY VIEW หลังจากเก็บภาพเรียบร้อย พาทุกท่านรับประทานอาหารเย็น และเดินทางกลับที่พัก
(จุดถ่ายภาพต่างๆ อาจมีการสับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม)


Day 7 (Tokyo - Bangkok)
 

รับประทานอาหารเช้า และพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นช่วงบ่ายพาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อกลับกรุงเทพฯ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

------------------------------------

พาหนะเดินทาง : รถ Van 6 ที่นั่ง 2 คัน 

สายการบินที่แนะนำ
 

สายการบิน: ANA (All Nippon Airways)
ขาไป : NH850  เส้นทาง  สุวรรณภูมิ > ฮาเนดะ  เวลา 22.50 – 06.30 น.

ขากลับ :  NH807 เส้นทาง นาริตะ > กรุงเทพ .  เวลา 17.35 – 22.55 น.

 

ขาไป : NH850  เส้นทาง  สุวรรณภูมิ > ฮาเนดะ  เวลา 22.50 – 06.30 น.

ขากลับ :  NH805 เส้นทาง นาริตะ > กรุงเทพ .  เวลา 18.35 – 23.55 น.

 

สายการบิน: การบินไทย (TG)
ขาไป : TG682  เส้นทาง  สุวรรณภูมิ > ฮาเนดะ  เวลา 23.15 – 06.55 น.

ขากลับ :  TG677 เส้นทาง นาริตะ > กรุงเทพ .  เวลา 17.30 – 22.30 น.ที่พัก : พักโรงแรมมาตรฐานห้องละ 2  คน 

หมายเหตุ : เนื่องด้วยเป็น Photo trip โปรแกรมต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับสถาณการณ์

------------------------------------

Itinerary
Conditions

ค่าใช้จ่าย : 39,900 บาท  
หากท่านประสงค์จะพักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 บาท

------------------------------------
การยกเลิกทริปโดยลูกค้า
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน หัก 8,900 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45-90 วัน หัก 12,900 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-45 วัน หัก 20,900 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ยกเว้นเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ
​หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าทริปรวมตั๋วเครื่องบิน บริษัทจะทำการคืนเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

การยกเลิกทริปโดยบริษัท
ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น เกิดการก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เกิดการประท้วง เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุอื่นๆที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินที่มีการดำเนินการซื้อไปแล้ว ในส่วนของตรงนี้คืนได้เฉพาะส่วนที่ได้รีฟันจากทางสายการบินเท่านั้น(อาจจะได้รีฟันมากบ้างน้อยบ้างตามแต่คลาสของตั๋ว ตั๋วบางคลาสอาจจะได้คืนเพียงแค่ภาษีเท่านั้น)
------------------------------------
 

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ หรืออุทยานต่างๆตามโปรแกรม
- ค่าโรงแรมที่พักทุกคืนตามโปรแกรม

- ค่า Subway ตลอดทริป
- ค่ารถ Van ไปกลับ Haneda - Kawaguchiko
- ค่าน้ำมันรถ และค่าทางด่วน
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งระหว่างประเทศ และค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- ค่าน้ำหนักกระเป๋ากรณีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
- ค่าทิป ทีมงานจากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพึงพอใจของสมาชิกทริป
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์


------------------------------------

การชำระเงินค่าทริป 
ค่าทริป : 39,900 บาท

การชำระเงิน : สามารถแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด โดยมัดจำ 20,000 บาท เมื่อทำการจอง / งวดที่สอง ภายในเดือนสิงหาคม 10,000 บาท
และงวดสุดท้าย ภายในเดือนกันยายน 9,900 บาท 


กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์
ชื่อบัญชี : บริษัทพฤฒิพงศ์ จำกัด 
เลขที่บัญชี 691-1-04886-0
------------------------------------
สนใจร่วมเดินทางติดต่อ 
Official LINE ID : @tripchillchill 
คุณตั้ว โทร 097-097-4652
คุณจั้ม โทร 062-991-5624

bottom of page