top of page

Patagonia: Argentina & Chile :  (18 วัน 17 คืน)

3 – 20 เมษายน 2562 

กำหนดการเดินทาง 3 – 20 เมษายน 2562  (18 วัน)

ราคา : 145,900 บาท บาท (ไม่รวมค่าอาหาร) **สามารถแบ่งชำระได้ 2 งวด

มัดจำ : 40,000 บาท เพื่อจองสิทธิการเดินทาง เราจะถือมัดจำเป็นสำคัญ **

ผู้ร่วมเดินทาง : รับ 5 ท่าน

Detail
ทริป Patagonia ในครั้งนี้ ได้หัวหน้าทริป คือ พี่นันท์ AtomicZen ซึ่งเป็นช่างภาพสาย Landscape & Travel ที่มากประสบการณ์ จะพาสมาชิกไปเดินเที่ยวถ่ายภาพบริเวณ Patagonia ทั้งในฝั่งประเทศ Argentina และ Chile แบบ Exclusive เน้นกลุ่มจำนวนสมาชิกกลุ่มเล็ก เพื่อการดูแลอย่างทั่วถึง และให้คำแนะนำการถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  การเดินทางสะดวกสบาย มีที่พักทั้งแบบโรงแรม และ Refugio ครบทุกวัน นอกจากนี้ยังพาสมาชิกเปิดประสบการณ์ใหม่ ในการเดินเขา นอนเต้นท์ ถ่ายดาว เคล้าธรรมชาติที่สวยงาม

ทริปนี้เหมาะกับ : เพื่อนๆ ที่รักการผจญภัย ต้องการเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ และต้องการร่วมกลุ่มถ่ายภาพที่มีสมาชิกกลุ่มเล็ก ไม่เยอะจนเกินไป เพื่อให้แต่ละคนได้ภาพที่ดีที่สุด และได้คำแนะนำในการถ่ายภาพจากพี่นันท์อย่างเข้มข้น


ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคืออะไร ?

ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวที่ใช้เวลามากกว่าทัวร์แบบปกติ ใช้เวลาในการชมชมทัศนียภาพ การเฝ้ารอถ่ายภาพในสภาพแสงต่างๆที่งดงาม การออกไปถ่ายดาวในเวลาค่ำคืน (ซึ่งทัวร์ทั่วไปไม่ทำกัน) โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลในการเดินทางเป็นอย่างดีจากทีมงานที่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ รวมถึงมีการแนะนำวิธีและแนวทางการถ่ายภาพจากทีมงานทริปชิลชิลทราเวล

โปรแกรมการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง:

ออกเดินทางจากประเทศไทยในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2562 และเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 โดยพี่นันท์ จะพาสมาชิกทุกท่านเดินทางไปถ่ายภาพในเขต Patagonia ทั้งในฝั่ง Argentina (8 วัน) และ Chile (7 วัน) ซึ่งจะเข้าอุทยานเพื่อถ่ายภาพในจุด Highlight สำคัญเกือบทั้งหมด เช่น Torres Del Paine, Double lake El Chalten, Fitz roy, Lago Capri ฯลฯ


หมายเหตุ : เนื่องด้วยเป็น Photo trip โปรแกรมต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับสถาณการณ์
------------------------------------
 

ค่าใช้จ่าย : 145,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินและอาหาร) 

หากต้องการให้ทีมงานจองตั๋วเครื่องบินให้ จะเป็นราคารวมทั้งหมด 119,900 บาท แจ้งภายในวันที่ 5 กันยายน 2560
(เนื่องจากราคาตั๋วเครื่องบินอาจสูงขึ้น หากแจ้งหลังจากนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริง)

------------------------------------

การยกเลิก
หากลูกค้าต้องการยกเลิกการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทุกกรณี ยกเว้นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีที่สามารถทำ Refund ได้บางส่วนตามเงื่อนไขของสายการบิน
------------------------------------

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ภายในประเทศ

- ค่าโรงแรม/ที่พักทั้งหมดตลอดทริป

- ค่ารถ ค่า Taxi และยานพาหนะต่างๆ ที่ใช้เดินทาง ได้แก่ ค่าน้ำมัน,ค่าที่จอดรถและค่าทางด่วน

- ค่าประกันเดินทาง ทุนประกัน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ สามารถนำไปยื่น VISA ได้อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ตั๋วเครื่องบินไปกลับระหว่างประเทศ

- ค่าวีซ่า (สำหรับคนไทย ไม่ต้องเสียค่าวีซ่า)

- ค่าอาหาร เครื่องดื่มทั้งหมด ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ที่เกิดขึ้นระหว่างทริป

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์
------------------------------------

การชำระเงินค่าทริป 
ค่าทริป : 145,900 บาท (ไม่รวมอาหาร) 

การชำระเงิน : สามารถแบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด โดยมัดจำ 40,000 บาท เมื่อทำการจอง 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระจันทร์
ชื่อบัญชี : นายภูมินันท์ ปิยทัศน์นันท์
เลขที่บัญชี : ออมทรัพย์ 114-218293-4
------------------------------------
สนใจร่วมเดินทางติดต่อ 
คุณนันท์ โทร 094-889-1254
E-mail : bhuminan@gmail.com

Itinerary
Conditions
bottom of page