top of page
1.jpg

ทัวร์จอร์เจีย (10 วัน 9 คืน)

กำหนดการเดินทาง
ระหว่างวันที่  3 - 12 มีนาคม 2566 (1 ที่สุดท้าย)

ราคาทริป : 41,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ผู้ร่วมเดินทาง : จำนวน 16 ท่าน (ออกเดินทางเมื่อมีจำนวน 10 ท่านขึ้นไป)

ทริปชิลชิลทราเวล ขอนำเสนอทริป "Winter Georgia" พาทุกท่านไปเยือน ประเทศจอร์เจีย ประเทศที่ขึ้นชื่อว่า ไข่มุกแห่งเทือกเขาคอร์เคซัส ซึ่งมีธรรมชาติ และวัฒนธรรมโบราณที่สวยงาม พาทุกท่านเดินทางท่องเที่ยว และถ่ายภาพยังสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น วิหารเกอร์เกอตี้ ทรินิตี้ โบสถ์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก, ภูมิภาคสวาเนติ เมืองเมสเทีย และอุสกูลี หมู่บ้านเล็กๆที่สวยงาม ของประเทศที่มีทัศนียภาพที่สวยงามแห่งนี้ 

มาตรการความปลอดภัยช่วงโควิด

 - หัวหน้าทัวร์, ทีมงาน และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบโดส (4เข็มขึ้นไป) ก่อนกรุ๊ปเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

 - รับจองทริปเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเท่านั้น

 - วัคซีนที่สามารถเดินทางได้ทุกยี่ห้อ ต้องฉีดครบโดส (2เข็ม) ไม่น้อยกว่า 14 วัน

เที่ยวบินแนะนำ

ขาไป สายการบิน Qatar Airways 4 มีนาคม 2566  
QR837 BKK - DOH เวลา 01.50 - 05.15
QR255 DOH - TBS เวลา 08.00 -12.20

ขากลับ สายการบิน Qatar Airways วันที่ 11 มีนาคม 2566
QR256 TBS - DOH เวลา 14.45 - 16.55
QR830 DOH - BKK เวลา 19.45 - 06.05 (+1)

ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยว คืออะไร?
ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวที่ใช้เวลาในแต่ละสถานที่มากกว่าทัวร์ปกติ อาจมีการเฝ้ารอถ่ายภาพในสภาพแสงต่างๆ รวมถึงการออกไปถ่ายดาวในเวลาค่ำคืน โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลในการเดินทางเป็นอย่างดี จากทีมงานของทริปชิลชิลทราเวล ที่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ รวมถึงสามารถแนะนำวิธีและแนวทางการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง

Road Trip คืออะไร?

เป็นการเดินทางถ่ายภาพตามโปรแกรมที่ทีมงานทริปชิลชิลทราเวลจัดให้ จะมีความยืดหยุ่นกว่าทัวร์ในรูปแบบปกติ โดยมีการแวะถ่ายภาพตามจุดต่างๆตลอดการเดินทาง

ทริปนี้เหมาะกับใคร ?
ผู้ที่รักการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือมีประสบการณ์แล้ว จะใช้กล้องระดับโปร,
มิลเลอร์เลส ไปจนถึงใช้มือถือถ่ายภาพก็ไปสนุกกับพวกเราได้ รวมถึงเพื่อนๆที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 

Trip Rating 
อาหารการกิน : 3/5 คะแนน
โรงแรมที่พัก : ในเมือง 4/5 คะแนน , นอกเมือง 3/5 คะแนน
ความสะดวกสบายในการเดินทาง : 3/5 คะแนน

Photo Leaders
ทัวร์ไฮไลท์

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

22.50 น. : พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณ ประตูที่ 8 ชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ Row M เมื่อมาครบแล้ว ทีมงาน พาไปเช็คอิน ณ เคาท์เตอร์สายการบิน Qatar Airways


วันที่ 2     โดฮา - ทบิลิซี่ – สะพานสันติภาพ – โรงอาบน้ำแร่ - หอนาฬิกา – ย่านเมืองเก่า ทบิลิซี (B/L/D)

01.50 น. : เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR837

05.15 น. : เดินทางถึงสนามบิน Hamed International Airport กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์

08.00 น. : เดินทางออกจากสนามบิน Hamed International Airport โดยสายการ Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR255

12.20 น. : เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซี ผ่านพิธีศุลกากร

รับกระเป๋า หลังจากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน สะพานสันติภาพ หลังจากนั้นจะเดินเยี่ยมชมเมืองเก่า ตั้งแต่โรงอาบน้ำแร่โบราณ, หอนาฬิกาทรงแปลกๆที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สะพานสันติภาพ หลังจากนั้นนั่งเคเบิลคาร์ ขึ้นไปชม ป้อมปราการนาริกาลา รวมถึงรูปปั้น มาเธอร์ออฟจอร์เจีย ถ่ายแสงเย็นมุมสูงกรุงทบิลิซี เข้าพักที่ทบิลิซี

 

วันที่ 3     ทบิลิซี่ - มหาวิหารโฮลี่ทรินิตี้ - โครนิเคิล จอร์เจีย – อนุสรณ์สถานรัสเซีย - จอร์เจีย - คัสเบกิ (B/L/D) (165 KM) 

ถ่ายแสงเช้า ณ Holy trinity cathedral of Tbilisi มหาวิหารขนาดใหญ่ กลางกรุงทบิลิซี ซึ่งเป็นวิหารนิกายออโทดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์เจีย, รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก เช็คเอ้าท์ ออกเดินทางสู่คัสเบกิ แวะชมอนุเสาวรีย์ประวัติศาสตร์ประเทศจอร์เจีย (The Chronicle of Georgia) ,รับประทานอาหารกลางวัน, ออกเดินทางต่อสู่เมืองคัสเบกิ ระหว่างทางแวะ อนุสรณ์สถานความสัมพันธ์ รัสเซีย - จอร์เจีย (Russia – Georgia Friendship Monument) แวะถ่ายภาพที่นี่ เมื่อถึงเวลาเหมาะสม เดินทางต่อไปยังเมือง คัสเบกิ เข้าที่พัก / หรืออาจพักที่กูอาดารี่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ (ปริมาณหิมะ)

 

วันที่ 4     คัสเบกิ – โบสถ์เกอเกอร์ตี้ ทรินิตี้ - วิหารเอเลีย - ป้อมปราการอนานูรี - มหาวิหารจวารี - มุสเคด้า (B/L/D) (140 KM) 

รับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่โบสถ์เกอเกอร์ตี้ ทรินิตี้ หลังจากนั้นเยี่ยมชมวิหารเอเลีย โบสถ์เล็กๆวิวเทือกเขาคอร์เคซัส แวะรับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเดินทางสู่ป้อมปราการอนานูรี ปิดท้ายวันด้วยมหาวิหาจวารี ถ่ายแสงเย็นที่นี่ เข้าพักที่ มุสเคด้า

 

วันที่ 5     มุสเคด้า – โบสถ์สเวติสโคเวลี - เมืองถ้ำ อุพลิสซิคเค่ห์ - โบสถ์มอทซาเมต้า – มหาวิหารบากราติ - คูทายสิ (B/L/D) (210 KM)

รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นเดินทางสู่โบสถ์สเวติสโคเวลี โบสถ์ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองมุสเคด้า ที่นี่จะมีของฝากมากมายด้วย รับประทานอาหารกลางวัน แวะเที่ยวเมืองถ้ำพันปีอุพลิสซิคเค่ห์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม ที่นี่แดดอาจจะแรงนิดนึงให้เตรียมหมวกไว้ด้วยครับ หลังจากนั้นเดินทางไปยังเมืองคูทายสิ ชมโบสถ์มอสซาเมต้า รวมถึงถ่ายแสงเย็นที่วิหารบากราติ เข้าพักที่เมืองคูทายสิ 

 

วันที่ 6     คูทายสิ – เมสเทีย (B/L/D) (250 KM)

เช้านี้เดินไปถ่ายวิวเมืองคูทายสิกันตอนเช้า หลังจากนั้นกลับโรงแรมรับประทานอาหาร เช็คเอ้าท์ เพื่อเดินทางต่อไปยังเมสเทีย ระหว่างทางจะผ่านเขื่อนเอนกูรี่ เข้าสู่เมสเทีย พาเดินถ่ายภาพในเมสเทีย เก็บแสงเย็น แล้วเข้าโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 7     เมสเทีย – อุสกูลี (B/L/D) (50 KM) 

ถ่ายแสงเช้า หลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์ออกเดินทางสู่อุสกูลี่ หมู่บ้านเล็กๆที่สวยงามของภูมิภาคนี้ อากาศที่นี่จะเย็นพอสมควร ถ่ายภาพที่อุสกูลี่ เข้าที่พักถ่ายแสงเย็นและถ่ายดาว เข้าพักที่อุสกูลี ที่หมู่บ้านแห่งนี้ที่พักจะเป็นเกสต์เฮ้าส์เล็กๆ อาจจะไม่สะดวกสบายมากนัก

 

วันที่ 8     อุสกูลี – คูทายสิ (B/L/D) (290 KM) 

เก็บแสงเช้าอีกครั้งที่อุสกูลี่ รับระทานอาหารเช้า หลังจากนั้นเดินทางกลับเมืองคูทายสิ โดยวันนี้จะเป็นวันที่นั่งรถนานที่สุดในทริป แวะรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนเป็นระยะ เมื่อถึงคูทายสิถ่ายแสงเย็นที่วิหารเจลาติ หรือบริเวณที่พัก เข้าพักที่คูทายสิ

วันที่ 9     คูทายสิ – ทบิลีซี - กรุงโดฮา (B/-/-) (250 KM)

รับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์จากโรงแรม ขับรถกลับกรุงทบิลิซี เดินทางไปยังสนามบินกรุงทบิลิซี 
12.00 น. เดินทางไปยังสนามบินกรุงทบิลิซี เช็คอินสายการบิน Qatar Airways

14.45 น. ออกเดินทางจากกรุงทบิลิซี โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ QR256 

16.55 น. เดินทางถึงสนามบิน Hamed International Airport รอเปลี่ยนเครื่องกลับกรุงเทพฯ

19.45 น. เดินทางออกตากสนามบิน Hamed International Airport ด้วยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 

 

วันที่ 10     กรุงเทพฯ

06.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯมหานครโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ หรืออุทยานต่างๆตามโปรแกรม
- ค่าอาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง, บริการน้ำดื่มบนรถ
- ค่าโรงแรมที่พักทุกคืนตามโปรแกรม

- ค่ารถตู้ 4WD ผู้โดยสารนั่งคันละไม่เกิน 6 ท่าน ตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันชีวิตวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

- ค่าไกด์ท้องถิ่น/ผู้นำทางตลอดการเดินทาง 

- หัวหน้าทัวร์ และทีมงาน 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และค่าภาษีสนามบิน รวมถึงน้ำหนักกระเป๋า (บริการจองให้ราคาตามหน้าเว็บไซต์)

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, พนักงานขับรถ, 15 GEL ต่อวัน ต่อลูกค้า (ยกเว้นลูกค้าอายุไม่ถึง 10 ปี ไม่ต้องชำระ)
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์

การยกเลิกการเดินทาง

1. การยกเลิกการเดินทาง (ในทุกกรณี) ทริปชิลชิลขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการจากเงินค่ามัดจําท่านละ 10,000 บาท

2. การแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางภายใน 90 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทริป

3. การแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางภายใน 60 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทริป

4. การแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ทริปชิลชิลขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายทริปทั้งหมด

5. เงื่อนไขดังกล่าว ไม่รวมถึง ทริปที่ออกเดินทางช่วงวันหยุดนขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลต่างๆ เนื่องจากบางสายการบินและโรงแรมจะไม่คืนค่ามัดจำ ดังนั้นจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ไม่ว่าจะยกเลิกด้วยกรณีใดก็ตาม 

6. การไม่ชำระเงินงวดตามกำหนดนัดหมายของบริษัท ทริปชิลชิลขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทริป และหักเงินมัดจำและค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขในการรับบริการ

1. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งทริปในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินมัดจำเข้ามาแล้วเท่านั้น 

2. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้เดินทางที่ตั้งครรภ์ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและทารกในครรภ์ระหว่างการเดินทาง

3. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้บริการแก่ผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี ยกเว้นการจัดทริปส่วนตัว (Private Group) 

4. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาให้บริการแก่ผู้เดินทางที่เป็นภิกษุสงฆ์ หรือนักบวช ยกเว้นการจัดทริปส่วนตัว (Private Group) 

5. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ โดยทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง

6. ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น การเกิดก่อการร้าย , เหตุการณ์ความไม่สงบ , การประท้วง , เหตุเกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุการณ์อื่นๆที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท และทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินที่มีการดำเนินการซื้อไปแล้ว ทางบริษัทขอดำเนินการคืนเงินในส่วนที่ได้ refund จากทางสายการบินเท่านั้น

7. กรณีที่ลูกค้าถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า หรือ ออกประเทศนั้นๆ ไม่ว่าด้วยเหตผลใดก็ตาม ถือเป็นสิ่งที่อยู่นอกอำนาจและความรับผิดชอบของทริปชิลชิล ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และขอไม่คืนเงินค่าเดินทางในทุกกรณี

8. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบกรณีที่ผู้เดินทางนำสิ่งต้องห้ามเข้า และออกประเทศ ซึ่งรวมถึงการปลอมแปลงหนังสือเดินทางด้วย

9. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง ในกรณีที่เกิดปัญหาจากสภาพอากาศ

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เดินทาง หลังจากที่ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

11. ทริปชิลชิลไม่มีนโยบายในการอัพเกรดตั๋วเครื่องบินให้ผู้เดินทางในทุกกรณี

12. เมื่อท่านทำการชำระเงินมัดจำแล้ว ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการดังกล่าวข้างต้น
 

หมายเหตุ
ตลอดการเดินทางนั้น ทางทริปชิลชิล ไม่มีบริการอัพเกรดตั๋วเครื่องบินทุกกรณี หากสมาชิกผู้ร่วมทริปมีความประสงค์ที่ อัพเกรดตั๋วที่นั่งต้องดำเนินการติดต่อด้วยตัวท่านเอง

 

การชำระเงินค่าทริป 
ค่าทริป : 41,900 บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 บาท)

การชำระเงิน
สามารถแบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด โดยมัดจำ 20,000 บาท เมื่อทำการจอง และส่วนที่เหลือ 21,900 บาท ชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง และสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต VISA ,Master card  (ชาร์จ 3%)

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์
ชื่อบัญชี : บริษัทพฤฒิพงศ์ จำกัด 
เลขที่บัญชี 691-1-04886-0
------------------------------------


สนใจร่วมเดินทางติดต่อ 
Official LINE ID : @tripchillchill 
คุณตั้ว โทร 097-097-4652, 090-888-5786

คุณมีน โทร 095-907-4652

bottom of page