top of page
26025834_1781169881901244_4091541175435886619_o.jpg

Autumn Yading (10 วัน 9 คืน)

กำหนดการเดินทาง

กลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2567 (รับ 16 ท่าน)
 

ราคาทริป : 56,900 บาท (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน, วีซ่า)

ผู้ร่วมเดินทาง : จำนวน 16 ท่าน (ออกเดินทางเมื่อมีจำนวน 10 ท่านขึ้นไป)

เปิดประสบการณ์ถ่ายภาพกับทริปชิลชิล ทราเวล เยี่ยมชมเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี ย่าติง ดินแดนที่งดงามดังสรวงสวรรค์ , ซื่อกู่เหนียงซาน อุทยานสี่ดรุณีอันงดงาม, ใบไม้สีสรรงดงามตลอดข้างทางที่เมือง ซินตูเฉียว  สัมผัสอารยธรรมทิเบตที่วัดถากง **เข้าย่าติง 2 วัน, นอนในอุทยานย่าติง, ไม่ลงร้านค้า** 

มาตรการความปลอดภัยช่วงโควิด

 - หัวหน้าทัวร์, ทีมงาน และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบโดส (2เข็มขึ้นไป) ก่อนกรุ๊ปเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

 - วัคซีนที่สามารถเดินทางได้ทุกยี่ห้อ ต้องฉีดครบโดส (2เข็ม) ไม่น้อยกว่า 14 วัน

 - ทริปชิลชิลจัดทำประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการรักษาโรคโควิด-19 วงเงินรักษา 1,500,000 บาท ให้ลูกค้าทุกท่าน

เที่ยวบินแนะนำ

ขาไป สายการบิน Thai Airways วันที่ 25 ตุลาคม 2567 
TG 618 BKK - TFU 10.15 - 14.25 

ขากลับ สายการบิน Thai Airways วันที่ 3 พฤศจิกายน 2567 

TG 619 TFU - BKK 15.15 - 17.30

ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยว คืออะไร?
ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวที่ใช้เวลาในแต่ละสถานที่มากกว่าทัวร์ปกติ อาจมีการเฝ้ารอถ่ายภาพในสภาพแสงต่างๆ รวมถึงการออกไปถ่ายดาวในเวลาค่ำคืน โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลในการเดินทางเป็นอย่างดี จากทีมงานของทริปชิลชิลทราเวล ที่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ รวมถึงสามารถแนะนำวิธีและแนวทางการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง

Road Trip คืออะไร?

เป็นการเดินทางถ่ายภาพตามโปรแกรมที่ทีมงานทริปชิลชิลทราเวลจัดให้ จะมีความยืดหยุ่นกว่าทัวร์ในรูปแบบปกติ โดยมีการแวะถ่ายภาพตามจุดต่างๆตลอดการเดินทาง

ทริปนี้เหมาะกับใคร ?
ผู้ที่รักการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือมีประสบการณ์แล้ว จะใช้กล้องระดับโปร,
มิลเลอร์เลส ไปจนถึงใช้มือถือถ่ายภาพก็ไปสนุกกับพวกเราได้ รวมถึงเพื่อนๆที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 

Trip Rating 
อาหารการกิน : 4/5 คะแนน
โรงแรมที่พัก : ในเมือง 4/5 คะแนน , นอกเมือง 4/5 คะแนน
ความสะดวกสบายในการเดินทาง : 4/5 คะแนน

Photo Leaders
ทัวร์ไฮไลท์

โปรแกรมการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง 

 

วันที่ 1 (25 ต.ค. 67)  :  กรุงเทพฯ - เฉินตู (-/-/D)

07.15 น. : พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อมาพร้อมทีมงานพาไปเช็คอินสายการบินไทย

10.15 น. : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG618 เวลา 14.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเฉินตู เมื่อเดินทางถึงนครเฉินตู ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋า เดินทางไปที่พักเพื่อเช็คอิน วันนี้เราจะพักที่นครเฉินตูก่อน เพื่อค่อยๆปรับสภาพความสูง เที่ยวชมเมืองเฉินตู ช่วงเย็นถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกกับตึกแฝด และ Light Show เข้าพักที่ Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2 (26 ต.ค. 67) :   เฉินตู - อุทยานสี่ดรุณี (ซือกูเหนียงซาน) (B/L/D)

ช่วงเข้า รับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์ จากนั้นเดินทางสู่ริล่ง (Rilong) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ผ่าน Balang Pass เมื่อถึง Rilong รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเข้าไปชมอุทยานซือกูเหนีงซาน ในส่วนของ Shuangqiao Valley เราเปลี่ยนมาใช้รถของอุทยานเพื่อเข้าไปชมความงดงามของใบไม้สีเหลืองกับยอดเขาทั้ง 4 ลูกที่ปกคลุมด้วยหิมะ จากนั้นเดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารเย็น เข้าพักที่ Wuye GH หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3 (27 ต.ค. 67) :   อุทยานสี่ดรุณี – ถากง (B/L/D)

วันนี้หลังอาหารเช้า เราจะเดินทางสู่ ถากง เราจะแวะถ่ายภาพ Mt. Yala ที่มีความงดงามมากๆ จากนั้นเราจะแวะถ่ายภาพที่บ้านเกิดของดาไล ลามะ รวมถึงแวะถ่ายภาพบริเวณทุ่งหญ้าของเมืองถากง จากนั้นแวะไปถ่ายภาพที่ Tagong Monastery หลังคาสีทองของโบสถ์กับเขายาลาที่อยู่เบื้องหลังงดงามมาก รับประทานอาหารเย็นแล้วเข้าพักที่ Glassland Hotel Tagong หรือเทียบเท่า ช่วงกลางคืนหากฟ้าเป็นใจสามารถออกมาถ่ายดาวบริเวณวัดถากงได้

 

วันที่ 4 (28 ต.ค. 67) :   ถากง - เต้าเฉิน (B/L/D)

ออกมาถ่ายแสงเช้าบริเวณวัดถากง จากนั้นกลับที่พักรับประทานอาหาร เช็คเอ้าท์แล้วออกเดินทางสู่เต้าเฉิน วันนี้ขับผ่าน Litang ซึ่งเส้นทางจะสวยงามมาก แวะถ่ายรูปบริเวณ Haizishan สำหรับคว่า Haizisan นั้นแปลว่าเขาแห่งทะเลสาบ ซึ่งบริเวณโดยรอบว่ากันว่ามีทะเลสาบมากมายบริเวณนี้ แวะชม Bangpu Monastery จากนั้นแวะถ่ายรูปถนนที่ 2 ข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้สีเหลือง เข้าพักที่ Lan’ou Hotel Daocheng หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5 (29 ต.ค. 67) :   เต้าเฉิน - อุทยานย่าติง - วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก (B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางต่อไปยัง แชงกริล่าทาวน์ เมืองหน้าด่านของอทุยานสวรรค์ย่าติง วันนี้เราต้องเปลี่ยนมาใช้รถของอุทยาน สำหรับอุทยานย่าติง เล่าขานกันว่าเป็น แชงกริล่าแห่งสุดท้าย เมื่อนั่งรถเข้ามาในอุทยาน เราจะแวะดรอปกระเป๋าไว้บริเวณที่พักในอุทยาน จากนั้นเดินทางต่อ วันนี้เราจะนั่งรถกอล์ฟไปยังจุดเริ่มเดิน เราเดินเส้นทางระยะสั้นไปยังทะเลสาบไข่มุก ใช้เวลาเดินประมาณ 2-3 ชั่วโมง ชื่นชมความงดงามของน้ำสีเทอควอยซ์กับใช้ไม้สีเหลืองและภูเขาที่สวยงาม จากนั้นเดินทางกลับที่พัก วันนี้เราจะพักในอุทยานย่าติง เข้าพักที่ Mofan Hotel Yading หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6 (30 ต.ค. 67) :   ทะเลสาบน้ำนม - ทะเลสาบ 5 สี – แชงกริลาทาวน์ (B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ทุ่งหญ้าชงกู่อีกครั้ง วันนี้ทีมงานจะแจกอาหารกล่องให้กับทุกท่าน เราจะเดินเท้าสู่ทะเลสาบน้ำนม และทะเลสาบ 5 สี วันนี้เราจะใช้เวลาเดินทั้งวัน ในช่วงระยะทาง 5 กิโลแรกสามารถเช่าม้าได้ (การเช่าม้าขึ้นอยู่กับปริมาณนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน) จากนั้นเดินเท้าต่อไปสู่ทะเลสาบน้ำนม ในช่วงท้ายของเส้นทางจะมีความลาดชันสูง (เส้นทางเป็นบันได) แต่เมื่อถึงทะเลสาบน้ำนมแล้ว รับประกันว่าทุกท่านจะหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง เมื่อเห็นความงดงามของทะเลสาบที่มีน้ำสีเทอควอยซ์ขนาดใหญ่พร้อมกับภูเขาหิมะที่สวยงามเบื้องหลัง จากนั้นแนะนำให้เดินต่อไปชมทะเลสาบ 5 สีด้วย เมื่อถึงเวลาอันสมควรทีมงานจะพาทุกท่านเดินลงมาที่ทุ่งหญ้าชงกู่ นั่งรถกลับมาที่โรงแรม รับกระเป๋าเดินทางแล้วนั่งรถอุทยานออกมาที่แชงกริลาทาวน์ วันนี้เราพักกันที่นี่ เข้าพักที่ Ramada Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 7 (31 ต.ค. 67) :   แชงกริลาทาวน์ - ลี่ถัง (B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ใช้เวลา 4 ชั่วโมงเดินทางไปยังหลี่ถัง ระหว่างทางเราจะหยุดถ่ายภาพต้นไม้สีเหลืองกับวิวข้างทางเป็นระยะ แวะทุ่งหญ้าสีแดง จากนั้นเดินทางสู่หลี่ถังผ่านทาง Tiejiang Pass เส้นทางจะผ่านวิวของภูเขา Genyen ซึ่งคนจีนที่นี่นับถือว่าเป็นภูเขาอันศักดิ์สิทธ์ 1 ใน 24 ลูกของทิเบต รับประทานอาหาร และเข้าพักที่หลี่ถังที่ Snowland Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 8 (1 พ.ย. 67) :   หลี่ถัง - ซินตูเฉียว (B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางสู่เมือง ซินตูเฉียว แวะชม Gelugpa Monastery จากนั้นเดินทางต่อสู่ซินตูเฉียว แวะถ่ายรูปตลอดทางผ่าน Kazila Pass, Jianziwan Pass เมื่อถึง ซินตูเฉียวเราจะแวะถ่ายภาพแม่น้ำกับใบไม้สีเหลืองที่เมืองนี้ จากนั้นช่วงเย็นออกไปถ่ายแสงเย็นบริเวณ Yuzixi หรือ Manyika (ถ้า Yuzixi มีคนมากเกินไป) ถ่ายแสงเย็นเสร็จกลับที่พัก พักที่ Senge Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 9 (2 พ.ย. 67) :   ซินตูเฉียว – ตลาดโบราณหวงหลงซี - เฉินตู (B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางกลับนครเฉินตู ใช้เวลาเดินทางวันนี้ค่อนข้างยาวนานหน่อย เดินทางผ่าน Zheduosnan และ Yala Mountain Pass แวะถ่ายรูปที่ตลาดโบราณหวงหลงซี ท่านสามารถซื้อของฝากได้ที่นี่เมื่อถึงเฉินตู เข้าพักที่ Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 10 (3 พ.ย. 67) : ถนนจินลี - สนามบินนครเฉินตู (B/L/-)

วันนี้รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางไป Jinli street และใช้เวลาช็อปปิ้งที่นครเฉินตู เวลา 11 โมงเราต้อออกจาก Jinli Street เพื่อเดินทางไปยังสนามบินเฉินตู รับประทานอาหารกลางวันบนรถ เวลา 12.30 น. เช็คอินเคาเตอร์สายการบิน Thai Airways เวลา 15.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินเฉินตู ด้วยเที่ยวบิน TG619 เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร เวลา 17.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ หรืออุทยานต่างๆตามโปรแกรม
- ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
- ค่าโรงแรมที่พักทุกคืนตามโปรแกรม

- ค่ารถเดินทางตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันการเดินทางคุ้มครองการรักษาโรคโควิด-19 วงเงินรักษา 1,500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และค่าภาษีสนามบิน รวมถึงน้ำหนักกระเป๋า (บริการจองให้ราคาตามหน้าเว็บไซต์)
- ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าท่องเที่ยวจีน 1 ครั้ง (ถ้ามี)

- ค่าตรวจ PCR ก่อนเดินทางจากเมืองไทย (ถ้ามี)

- ค่าค่าใช้จ่ายตามโปรแกรม Test & Go หรือ Sandbox (ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

- ค่าทิป ทริปลีดเดอร์ไทย 1,500 บาท หรือมากกว่าตามความเหมาะสม
- ค่าทิป ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถท่านละ 200 หยวน 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์

การยกเลิกการเดินทาง

1. การยกเลิกการเดินทาง (ในทุกกรณี) ทริปชิลชิลขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการจากเงินค่ามัดจําท่านละ 10,000 บาท

2. การแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางภายใน 90 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทริป

3. การแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางภายใน 60 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทริป

4. การแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ทริปชิลชิลขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายทริปทั้งหมด

5. เงื่อนไขดังกล่าว ไม่รวมถึง ทริปที่ออกเดินทางช่วงวันหยุดนขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลต่างๆ เนื่องจากบางสายการบินและโรงแรมจะไม่คืนค่ามัดจำ ดังนั้นจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ไม่ว่าจะยกเลิกด้วยกรณีใดก็ตาม 

6. การไม่ชำระเงินงวดตามกำหนดนัดหมายของบริษัท ทริปชิลชิลขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทริป และหักเงินมัดจำและค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขในการรับบริการ

1. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งทริปในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินมัดจำเข้ามาแล้วเท่านั้น 

2. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้เดินทางที่ตั้งครรภ์ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและทารกในครรภ์ระหว่างการเดินทาง

3. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้บริการแก่ผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี ยกเว้นการจัดทริปส่วนตัว (Private Group) 

4. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาให้บริการแก่ผู้เดินทางที่เป็นภิกษุสงฆ์ หรือนักบวช ยกเว้นการจัดทริปส่วนตัว (Private Group) 

5. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ โดยทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง

6. ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น การเกิดก่อการร้าย , เหตุการณ์ความไม่สงบ , การประท้วง , เหตุเกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุการณ์อื่นๆที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท และทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินที่มีการดำเนินการซื้อไปแล้ว ทางบริษัทขอดำเนินการคืนเงินในส่วนที่ได้ refund จากทางสายการบินเท่านั้น

7. กรณีที่ลูกค้าถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า หรือ ออกประเทศนั้นๆ ไม่ว่าด้วยเหตผลใดก็ตาม ถือเป็นสิ่งที่อยู่นอกอำนาจและความรับผิดชอบของทริปชิลชิล ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และขอไม่คืนเงินค่าเดินทางในทุกกรณี

8. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบกรณีที่ผู้เดินทางนำสิ่งต้องห้ามเข้า และออกประเทศ ซึ่งรวมถึงการปลอมแปลงหนังสือเดินทางด้วย

9. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง ในกรณีที่เกิดปัญหาจากสภาพอากาศ

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เดินทาง หลังจากที่ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

11. ทริปชิลชิลไม่มีนโยบายในการอัพเกรดตั๋วเครื่องบินให้ผู้เดินทางในทุกกรณี

12. เมื่อท่านทำการชำระเงินมัดจำแล้ว ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการดังกล่าวข้างต้น
 

หมายเหตุ
ตลอดการเดินทางนั้น ทางทริปชิลชิล ไม่มีบริการอัพเกรดตั๋วเครื่องบินทุกกรณี หากสมาชิกผู้ร่วมทริปมีความประสงค์ที่ อัพเกรดตั๋วที่นั่งต้องดำเนินการติดต่อด้วยตัวท่านเอง

 

การชำระเงินค่าทริป 
ค่าทริป : 56,900 บาท

การชำระเงิน
สามารถแบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด โดยมัดจำ 20,000 บาท เมื่อทำการจอง งวดที่ 2 จำนวน 20,000 บาท และส่วนที่เหลือ 16,900 บาท ชำระภายใน 30 วันก่อนเดินทาง 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์
ชื่อบัญชี : บริษัทพฤฒิพงศ์ จำกัด 
เลขที่บัญชี 691-1-04886-0
------------------------------------


สนใจร่วมเดินทางติดต่อ 
Official LINE ID : @tripchillchill 
คุณตั้ว โทร 097-097-4652, 090-888-5786

คุณมีน โทร 095-907-4652

bottom of page