Summer Svaneti  (Georgia Country)

  6 - 16 มิถุนายน 2562 และ 4 - 14 กรกฎาคม 2562  (รับ 14 ท่าน)

กำหนดการเดินทาง (10 วัน 9 คืน)

กลุ่มที่ 1 : ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2563
 

ราคาทริป : 56,900 บาท (ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบิน และอาหารทุกมื้อแล้ว) ** สามารถแบ่งชำระได้ 3 งวด**

**เมื่อจองก่อน 31 มีนาคม 2563** (ราคาปกติ 58,900 บาท) 
 

การสำรองที่นั่ง : ทำการมัดจำ 30,000 บาท เพื่อจองสิทธิ์ในการเดินทาง **เราจะถือการมัดจำเป็นสำคัญ**

ผู้ร่วมเดินทาง : จำนวน 16 ท่าน (ออกเดินทางเมื่อมีจำนวน 10 ท่านขึ้นไป)

 
ทริปชิลชิล ทราเวล อาสาพาทุกท่าน ตลุยดินแดนแห่งเทือกเขาคอร์เคซัส เยี่ยมชมธารน้ำแข็ง Chalaadi สัมผัสความงดงามของทะเลสาบ Korudi ที่ตัดกับเทือกเขาที่งดงาม ชิลกับวัฒนธรรมที่เก่าแก่ ของประเทศที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม

ทริปนี้เหมาะกับ : ผู้ที่รักการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือมีประสบการณ์แล้ว จะใช้กล้องระดับโปร, มิลเลอร์เลส ไปจนถึงใช้มือถือถ่ายภาพก็ไปสนุกกับพวกเราได้ รวมถึงเพื่อนๆที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 

ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคืออะไร ?
ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวที่ใช้เวลามากกว่าทัวร์แบบปกติ ใช้เวลาในการชมชมทัศนียภาพ การเฝ้ารอถ่ายภาพในสภาพแสงต่างๆที่งดงาม การออกไปถ่ายดาวในเวลาค่ำคืน (ซึ่งทัวร์ทั่วไปไม่ทำกัน) โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลในการเดินทางเป็นอย่างดีจากทีมงานที่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ รวมถึงมีการแนะนำวิธีและแนวทางการถ่ายภาพจากทีมงานทริปชิลชิลทราเวล

Road Trip คืออะไร

เป็นการเดินทางถ่ายภาพตามเส้นทางต่างๆที่ทางทีมงานทริปชิลชิลจัดไว้ให้ โดยจะแวะเยี่ยมชมและถ่ายภาพทัศนียภาพที่สวยงามตลอดข้างทาง

Trip Rating 
อาหารการกิน : 3/5 คะแนน
โรงแรมที่พัก : ในเมือง 3/5 คะแนน , นอกเมือง 2/5 คะแนน
ความสะดวกสบายในการเดินทาง : 3/5 คะแนน

โปรแกรมการเดินทาง

1/1

Day 1 (กรุงเทพ – มานามา) (D)

เวลา 18.30 น. : พบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณประตูที่ 10 ชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อมาครบแล้ว ทีมงาน พาไปเช็คอิน ณ เคาท์เตอร์สายการบินกัลฟ์แอร์ (Gulf Air)

เวลา 21.30 น. : เดินทางสู่ท่าอากาศยานกรุงมานามา ประเทศบาห์เรน


Day 2 (มานามา – นครทบิลิซี่) (B/L/D)

เวลา 00.30 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เดินทางไปยังโรงแรมที่พัก
เวลา 07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า และเช็คเอ้าท์

เวลา 07.30 น. : ออกจากที่พักเดินทางสู่สนามบินกรุงมานามา ประเทศบาห์เรน เช็คอิน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง 

เวลา 11.15 น. : เดินทางต่อสู่สนามบินโนโว อเล็กซีเยฟก้า นครทบิลิซี่ เมืองหลวงของสาธารณรัฐจอร์เจีย

เวลา 15.15 น. : เดินทางถึงนครทบิลิซี่ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางเข้าเช็คอินที่โรงแรมที่พัก 


หลังจากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น ถ่ายภาพแสงเย็นมุมสูงกรุงทบิลิซี และเข้าที่พัก ณ กรุงทบิลิซี

Day 3 :  (ทบิลิซี่ - มหาวิหารจวารี - มิสเคด้า - วิหารบาราคติ - วิหารเจลาติ - คูไตซี ) (B/L/D) (220 KM) 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ออกเดินทางสู่คูไตซี อดีตเมืองหลวงที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของนครทบิลิซี ระหว่างทางแวะถ่ายภาพ ณ มหาวิหารจวารี และเมืองมิสเคด้า เมื่อถึงเมืองคูไตซี เยี่ยมชมวิหารบาราคติ และวิหารเจลาติ เข้าพักที่คูไตซี
 

Day 4 :  (คูไตซี - ซากาโรพาส - อุสกุลี) (B/L/D) (165 KM) 

ถ่ายแสงเช้า หลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์ออกเดินทางสู่ซากาโรพาส เป็นพาสที่มีความสวยที่สุดแห่งหนึ่งในสวาเนติ ซึ่งเห็นยอดเขาที่ยังปกคลุมด้วยหิมะตัดกับทุ่งหญ้าเขียวขจี หลังจากนั้นเดินทางสู่อุสกุลี หนึ่งไฮไลท์ของทริปนี้ หมู่บ้านที่มีความงดงามของทุ่งหญ้าตัดสลับกับภูเขาหิมะอันงดงาม
*เนื่องจากวันนี้สถานที่พักเป็น HUT  ซึ่งมีห้องพักแบบห้องรวม 4 – 6 เตียง และห้องน้ำร่วมกันใน HUT แต่ละหลัง *

Day 5 :  (อุสกูลี - เมสเทีย - ฮัสวาลี ) (B/L/D) (50 KM)

รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้น เดินทางกลับเมียเทีย ไปขึ้นกระเช้าไปสู่จุดชมวิวบริเวณฮัสวาลี ซึ่งมีความงดงาม หลังจากนั้นพาทุกท่านเข้าพักที่โรงแรมในเมสเทีย 
*เนื่องจากวันนี้สถานที่พักเป็น HUT  ซึ่งมีห้องพักแบบห้องรวม 4 – 6 เตียง และห้องน้ำร่วมกันใน HUT แต่ละหลัง *

Day 6 :  (เมสเทีย - ทะเลสาบคอรูลดี - มาร์ทวิลิแคนยอน - คูไตซี ) (B/L/D) (250 KM)

รับประทานอาหารเช้า เดินทางไปยังทะเลสาบคอรูลดี ทะเลสาบที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งของจอร์เจีย ตั้งอยู่บนเขาที่มีความสูง 2700 เมตรจากระดับน้ำทะเล เส้นทางจากเมสเทียไปยังทะเลสาบแห่งนี้ไปกลับประมาณ 21 กิโลเมตร (กรณีเดินเทรลใช้เวลาประมาณ 8 ชม.) ซึ่งเราจะเข้าไปโดยรถ 4wd หลังจากนั้นออกมาจากทะเลสาบ เดินทางกลับไปยังเมืองคูไตซี โดยระหว่างทางจะแวะที่มาร์ทวิลิแคนยอน เป็นแคนยอนเล็กๆที่สวยงาม พักที่คูไตซี

Day 7 :  (คูไตซี - อัคฮัลซิกเค่ห์ - ปราสาทราบาติ) (B/L/D) (180 KM) 

ถ่ายแสงเช้า หลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์แต่เช้า วันนี้เราจะขับรถระยะทางไกลไปสู่เมืองอัคฮัลซิกเค่ห์ ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ห่างจากพรมแดนตุรกีเพียง 25 กิโลเมตรเท่านั้น เมื่อถึงที่นี่พาทุกท่านเช็คอินที่โรงแรม หลังจากนั้นเดินทางไปถ่ายแสงเย็น ณ ปราสาทราบาติ ปราสาทขนาดใหญ่ที่มีความสมบูรณ์และงดงามมากๆ พักที่อัคฮัลซิกเค่ห์ 

Day 8 :  (อัคฮัลซิกเค่ห์ - เมืองถ้ำวาดเซีย - ทบิลิซี) (B/L/D) (350 KM)

รับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์ เดินทางกลับเมืองหลวงกรุงทบิลิซี ระหว่างทางแวะที่วาดเซีย เมืองถ้ำโบราณ ถึงเมืองหลวงพาไปชมป้อมนาริการา และสะพานสันติภาพ เข้าพักที่กรุงทบิลิซี

  

Day 9 :  (โครนิเคิล จอร์เจีย - มานามา ) (B/L/D) (50 KM)

รับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์ เดินทางไปชมโครนิเคิลจอร์เจีย เป็นอนุเสาวรีย์ที่อธิบายถึงประวัติความเป็นมาของประเทศแห่งนี้ หลังจากนั้นพาไปซื้อของ และเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย แวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน

Day 10 :  (มานามา - กรุงเทพฯ)

เปลี่ยนเครื่องกลับประเทศไทย ถึงสนามบินสุวรรณภูมิช่วงเช้า (09.30 น.) โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่าย : 56,900 บาท  
หากท่านประสงค์จะพักเดี่ยวเพิ่ม 8,000
สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต VISA ,Master card  (ชาร์จ 3%)


------------------------------------
การยกเลิกทริปโดยลูกค้า
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน หัก 30,000 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45-90 วัน หัก 40,000บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-45 วัน หัก 50,000 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน ไม่สามารถคืนค่าดำเนินการได้ โดยจะคืนเงินได้เฉพาะส่วนที่รีฟันด์จากสายการบินจำนวนตามแต่ละเงื่อนไขของสายการบิน
หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าทริปรวมตั๋วเครื่องบิน บริษัทจะทำการคืนเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

การยกเลิกทริปโดยบริษัท
บริษัทจะทำการยกเลิกการเดินทางโดยขึ้นอยู่กับสถาณการณ์ในเวลานั้นๆ เช่น การก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เช่น การประท้วง จราจล หรือเกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ เช่นแผ่นดินไหว พายุ เป็น้ตน หรือเหตุอื่นๆซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย การตัดสินใจยกเลิกการเดินทางในแต่ละทริปนั้น ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ดดยทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบิน (ในกรณีที่มีการดำเนินการซื้อไปแล้ว ใจะสามารถคืนได้เฉพาะส่วนที่ได้รีฟันด์จากทางสายการบินเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสายการบิน

------------------------------------

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ หรืออุทยานต่างๆตามโปรแกรม
- ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งระหว่างประเทศ และค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง, บริการน้ำดื่มบนรถ
- ค่าโรงแรมที่พักทุกคืนตามโปรแกรม
- ค่ารถ 4WD ตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่าไกด์ท้องถิ่น/ผู้นำทางตลอดการเดินทาง 

- สต๊าฟจากเมืองไทย 2 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าน้ำหนักกระเป๋ากรณีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
- ค่าทิป Local ไกด์ และพนักงานขับรถและพนักงานบริการ วันละ 10GEL /วัน/คน รวม 80GEL
- ค่าทิป ทีมงานจากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพึงพอใจของสมาชิกทริป
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์


หมายเหตุ
ตลอดการเดินทางนั้น ทางทริปชิลชิล ไม่มีบริการอัพเกรดตั๋วเครื่องบินทุกกรณี หากสมาชิกผู้ร่วมทริปมีความประสงค์ที่ อัพเกรดตั๋วที่นั่งต้องดำเนินการติดต่อด้วยตัวท่านเอง-

------------------------------------
การชำระเงินค่าทริป 
ค่าทริป : 56,900 บาท

การชำระเงิน : สามารถแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด โดยมัดจำ 30,000 บาท เมื่อทำการจอง / งวดที่สอง ภายในเดือนเมษายน (ทริป 1), ภายในเดือนพฤษภาคม (ทริป 2) 20,000 บาท และส่วนที่เหลือ 6,900 บาท ชำระ1 เดือนก่อนเดินทาง และสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต VISA ,Master card  (ชาร์จ 3%)

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์
ชื่อบัญชี : บริษัทพฤฒิพงศ์ จำกัด 
เลขที่บัญชี 691-1-04886-0


------------------------------------
สนใจร่วมเดินทางติดต่อ 
Official LINE ID : @tripchillchill 
คุณตั้ว โทร 097-097-4652
คุณจั้ม โทร 062-991-5624

 
 

© 2016 Tripchillchill Travel by  Prutthiphong Co.,Ltd

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08475

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle