top of page
67262471_2547150798904668_7077377157663555584_o.jpg

ทัวร์จอร์เจีย (10 วัน 9 คืน)

กำหนดการเดินทาง

กลุ่มที่ 1 : ระหว่างวันที่ 8 - 17 เมษายน 2565 ** เต็มแล้ว**
กลุ่มที่ 2 : ระหว่างวันที่  13 - 22 พฤษภาคม 2565 (รับ 16 ท่าน)

ราคาทริป : 38,900 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ผู้ร่วมเดินทาง : จำนวน 16 ท่าน (ออกเดินทางเมื่อมีจำนวน 10 ท่านขึ้นไป)

ทริปชิลชิลทราเวล ขอนำเสนอทริป "Grand Georgia" พาทุกท่านไปเยือน ประเทศจอร์เจีย ประเทศที่ขึ้นชื่อว่า ไข่มุกแห่งเทือกเขาคอร์เคซัส ซึ่งมีธรรมชาติ และวัฒนธรรมโบราณที่สวยงาม พาทุกท่านเดินทางท่องเที่ยว และถ่ายภาพยังสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น วิหารเกอร์เกอตี้ ทรินิตี้ โบสถ์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก, ภูมิภาคสวาเนติ เมืองเมสเทีย และอุสกูลี หมู่บ้านเล็กๆที่สวยงาม ของประเทศที่มีทัศนียภาพที่สวยงามแห่งนี้ 

มาตรการความปลอดภัยช่วงโควิด

 - หัวหน้าทัวร์, ทีมงาน และคนขับรถ ฉีดวัคซีนครบโดส (2เข็มขึ้นไป) ก่อนกรุ๊ปเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

 - รับจองทริปเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเท่านั้น

 - บริการเจลล้างมือตลอดทริป

 - วัคซีนที่สามารถเดินทางได้ทุกยี่ห้อ ต้องฉีดครบโดส (2เข็ม) ไม่น้อยกว่า 14 วัน

 - ทริปชิลชิลจัดทำประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการรักษาโรคโควิด-19 วงเงินรักษา 2,000,000 บาท ให้ลูกค้าทุกท่าน

เที่ยวบินแนะนำ

ขาไป สายการบิน Qatar Airways วันที่ 8 เมษายน 2565, 13 พฤษถาคม 2565 
QR831 BKK - DOH เวลา 08.45 -12.00
QR255 DOH - TBS เวลา 20.30 - 00.40 (+1)

ขากลับ สายการบิน Qatar Airways วันที่ 17 เมษายน 2565, 22 พฤษภาคม 2565
QR256 TBS - DOH เวลา 03.00 - 05.05
QR832 DOH - BKK เวลา 08.05 - 18.55

ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยว คืออะไร?
ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวที่ใช้เวลาในแต่ละสถานที่มากกว่าทัวร์ปกติ อาจมีการเฝ้ารอถ่ายภาพในสภาพแสงต่างๆ รวมถึงการออกไปถ่ายดาวในเวลาค่ำคืน โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลในการเดินทางเป็นอย่างดี จากทีมงานของทริปชิลชิลทราเวล ที่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ รวมถึงสามารถแนะนำวิธีและแนวทางการถ่ายภาพตลอดการเดินทาง

Road Trip คืออะไร?

เป็นการเดินทางถ่ายภาพตามโปรแกรมที่ทีมงานทริปชิลชิลทราเวลจัดให้ จะมีความยืดหยุ่นกว่าทัวร์ในรูปแบบปกติ โดยมีการแวะถ่ายภาพตามจุดต่างๆตลอดการเดินทาง

ทริปนี้เหมาะกับใคร ?
ผู้ที่รักการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือมีประสบการณ์แล้ว จะใช้กล้องระดับโปร,
มิลเลอร์เลส ไปจนถึงใช้มือถือถ่ายภาพก็ไปสนุกกับพวกเราได้ รวมถึงเพื่อนๆที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 

Trip Rating 
อาหารการกิน : 4/5 คะแนน
โรงแรมที่พัก : ในเมือง 4/5 คะแนน , นอกเมือง 3/5 คะแนน
ความสะดวกสบายในการเดินทาง : 4/5 คะแนน

Photo Leaders
Thun.jpg

คเชนทร์ มุ่งวัฒนา (ธัญ)

ลีดเดอร์ และช่างภาพ เจ้าของเพจ TrailTrav
และเพจ เจิดจรัส :  The Fabulous Foodie Travel

Chaiwat.jpg

ชัยวัฒน์ ลีลาขจรกิจ (เอี่ยม)

ลีดเดอร์ และช่างภาพเจ้าของเพจ Mondayfoto

ทัวร์ไฮไลท์

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)  

06.00 น. : พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณ ประตูที่ 10 ชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อมาครบแล้ว ทีมงาน พาไปเช็คอิน ณ เคาท์เตอร์สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์

09.20 น. : เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR827

12.00 น. : เดินทางถึงสนามบินฮาเม็ดอินเตอร์เนชั่นแนล

20.30 น. : เดินทางออกจากสนามบินสนามบินฮาเม็ดอินเตอร์เนชั่นแนล โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR255

00.40 น. : เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซี ผ่านพิธีศุลกากร หลังจากนั้นเดินทางสู่ที่พัก ณ กรุงทบิลิซี พักผ่อน
 

Day 3 : 6/9/62 (Calgary – Lake Louise) (450KM)

วันนี้เราต้องเช็คเอาท์แต่เช้าตรู่ เพื่อเดินทางต่อไปยังลูอิสเลค (Lake Louise) แวะถ่ายภาพความงดงามระหว่างทางเป็นระยะ เมื่อถึง Lake Louise รับประทานอาหารเย็น เข้าพักที่ Lake Louise inn หรือเทียบเท่า โดยเราจะพักที่นี่จำนวน 3 คืน

 

Day 4 : 7/9/62 (Lake Louise – Lake Agnes – Moraine Lake) (32 KM)

รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นเดินทางไปชื่นชมความงดงามที่ทะเลสาบลูอิส (สามารถเช่าเรือแคนูเพื่อพายชมทะเลสาปลูอิสได้) ชื่นชมความสวยงามของทะเลสาบที่มีน้ำสีมรกตของตัดกับความงดงามของเทือกเขาร็อกกี้ หลังจากนั้นพาทุกท่านเดินเทรคขึ้นไปยัง Lake Agnes โดยมีระยะทางประมาณ 3.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 1 ชั่วโมง ถ่ายภาพความงดงามของทะเลสาบ Lake Agnes แล้วเดินทางลงมา รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง Moraine Lake สำหรับทะเลสาบโมเรน ทะเลสาบที่มีน้ำสีสันงดงาม ชื่นชมความงดงามของทะเลสาบโมเรน หลังจากนั้น พาทุกท่านเดินเท้าระยะทางประมาณ 500 เมตรเพื่อไปชมจุดชมวิวมุมสูงของทะเลสาบซึ่งเรียกว่า Rockpile แห่งนี้ (ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 15 นาที) หลังจากนั้นเดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารเย็น พักที่ Lake Louise inn หรือเทียบเท่า

 

Day 5 : 8/9/62 (Emerald Lake – Takakkaw Fall – Threesister) (85 KM)

รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นเดินทางสู่ Emerald Lake โดยทะเลสาบแห่งนี้อยู่บนความสูง 1300 เมตรจากระดับน้ำทะเล และอยู่ในพื้นที่ของ Yoho National park หากเป็นฤดูหนาวสามารถเห็นแสงเหนือได้จากพื้นที่บริเวณนี้ หลังจากนั้นเดินทางสู่ Takakkaw Fall ระยะทางเดินเท้าสู่น้ำตกประมาณ 650 เมตร (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) สำหรับ Takakkaw Fall เป็นน้ำตกที่อยู่ใน Yoho National park มึความสูงประมาณ 380 เมตร เป็นน้ำตกที่งดงามมากแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางต่อไปยัง Lake Ohara และเดินเท้าระ/ยะทาง 650 เมตร ไปยัง Mary lake ที่อยู่ใกล้เคียง พักที่ Lake Louise inn หรือเทียบเท่า

 

Day 6 : 9/9/62 (Bow Lake - Athabasca Glacier – Athabasca Fall – Jasper Sky Tram - Jasper) (235 KM)

รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นเช็คเอ้าท์แล้วออกเดินทางสู่ Jasper national park ระหว่างทางแวะชื่นชมความงดงามของ Bow lake อีกหนึ่งทะเลสาปที่สวยงามของที่นี่ จากนั้นเดินทางต่อ เข้าชมเข้าชมธารน้ำแข็ง โดยใช้รถ Snow Coach ซึ่งเป็นรถ Big foot ขนาดใหญ่ พาทุกท่านขึ้นไปสู่ธารน้ำแข็ง หลังจากนั้นลงมา ไปชม Glacier Skywalk ซึ่งตรงนี้เป็นจุดชมวิวธารน้ำแข็งที่เป็นมุมสูง โดยพื้นเป็นพื้นกระจกสามารถมองทะลุไปด้านล่างได้ หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่น้ำตก Athabasca Falls เป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากนัก ซึ่งอยู่ระหว่างทางไป Jasper เมื่อถึง Jasper พาทุกท่านขึ้น Jasper Sky Tram ทัศนียภาพมุมสูงของ Jasper national park เข้าพักที่ Jasper โดยเราจะพักที่นี่เป็นเวลา 2 คืน

 

Day 7 : 10/9/62 (Patricia Lake – Malign Canyon – Medicine Lake – Malign Lake) (100 KM)

รับประทานอาหารเช้า วันนี้เราจะเยี่ยมชม 3 ทะเลสาบที่สวยงามของ Jasper national park โดยเริ่มจาก Patricia Lake ทะเลสาบขนาดเล็กที่น้ำใสราวกับกระจก , Medicine Lake ทะเลสาบที่โอบล้มไปด้วยเทือกเขาที่งดงาม และปิดท้ายที่ Malign Lake ทะเลสาบขนาดใหญ่ ซึ่งหากมีเวลาเราจะล่องเรือชมทัศนียภาพที่ทะเลสาบแห่งนี้ด้วย โดยระหว่างทางเราจะแวะชม Malign Canyon แคนย่อนขนาดเล็กที่มีความงดงามอีกแห่งหนึ่ง เข้าพักที่ Jasper

 

Day 8 : 11/9/62 (Jasper - Peyto Lake – Banff Gondola) (285 KM)

รับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์แล้วออกเดินทางไปยังแบมฟ์ (Banff) โดยวันนี้เราจะแวะ Peyto Lake ซึ่งเราจะชมทัศนีย์ภาพของทะเลสาบแห่งนี้จากจุดที่เรียกว่า Bowpass summit ซึ่งเป็นมุมสูงที่สวยงาม หลังจากนั้นเราจะ ขับรถยาวกลับไปยังอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ (Banff) โดยระหว่างทางเราจะแวะถ่ายภาพกับ Castle Mountain และ Morant’s Courve ซึ่งเป็นจุดที่นิยมของนักท่องเที่ยวและช่างภาพ เมื่อถึงแบมฟ์เดินทางไปยัง แบมฟ์กอนโดลา ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา Sulfur Mountain เพื่อชมความงดงามมุมสูงของเมืองแบมฟ์และอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ รับประทานอาหารเย็น เข้าพักที่แบมฟ์ 

 

Day 9 : 12/9/62 (Banff – Minewanka Lake – Calgary) (125 KM)
รับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์หลังจากนั้นเดินทางไปชมความงดงามของทะเลสาบ Two Jack Lake และ Minnewanka Lake พาทุกท่านล่องเรือเพื่อชมความงดงามของทะเลสาบ Minnewanka รับประทานอาหารกลางวัน และแวะชม Johnston Canyon โดยจะใช้เวลาเดินชมเส้นทางธรรมชาติที่ จอห์นสตัน แคนย่อน ตามความเหมาะสม หลังจากนั้นเดินทางกลับไปยัง Calgary เข้าพักที่แคลการี

 

วันที่ 10     กรุงทบิลิซี - กรุงเทพฯ

ออกเดินทางจากกรุงทบิลิซีประมาณ 03.00 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินนานาชาติฮาเหม็ด กรุงโดฮา ประมาณ 3 ชั่วโมงจึงออกเดินทางต่อ เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร เวลา 19.00 น.

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ หรืออุทยานต่างๆตามโปรแกรม
- ค่าอาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง, บริการน้ำดื่มบนรถ
- ค่าโรงแรมที่พักทุกคืนตามโปรแกรม

- ค่ารถตู้ 4WD ผู้โดยสารนั่งคันละไม่เกิน 6 ท่าน ตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันชีวิตวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

- ค่าประกันการเดินทางคุ้มครองการรักษาโรคโควิด-19 วงเงินรักษา 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

- ค่าตรวจ PCR ที่ประเทศจอร์เจียจำนวน 1 ครั้ง เพื่อออกเอกสารเช็คอินก่อนเดินทางกลับเมืองไทย

- ค่าไกด์ท้องถิ่น/ผู้นำทางตลอดการเดินทาง 

- หัวหน้าทัวร์ และทีมงาน 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และค่าภาษีสนามบิน รวมถึงน้ำหนักกระเป๋า (บริการจองให้ราคาตามหน้าเว็บไซต์)

- ค่าตรวจ PCR ก่อนเดินทางจากเมืองไทย

- ค่าค่าใช้จ่ายตามโปรแกรม Test & Go หรือ Sandbox
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์, พนักงานขับรถ, 15 GEL ต่อวัน ต่อลูกค้า (ยกเว้นลูกค้าอายุไม่ถึง 10 ปี ไม่ต้องชำระ)
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์

การยกเลิกการเดินทาง

1. การยกเลิกการเดินทาง (ในทุกกรณี) ทริปชิลชิลขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการจากเงินค่ามัดจําท่านละ 10,000 บาท

2. การแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางภายใน 90 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทริป

3. การแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางภายใน 60 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทริป

4. การแจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ทริปชิลชิลขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายทริปทั้งหมด

5. เงื่อนไขดังกล่าว ไม่รวมถึง ทริปที่ออกเดินทางช่วงวันหยุดนขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลต่างๆ เนื่องจากบางสายการบินและโรงแรมจะไม่คืนค่ามัดจำ ดังนั้นจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ไม่ว่าจะยกเลิกด้วยกรณีใดก็ตาม 

6. การไม่ชำระเงินงวดตามกำหนดนัดหมายของบริษัท ทริปชิลชิลขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทริป และหักเงินมัดจำและค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขในการรับบริการ

1. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งทริปในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินมัดจำเข้ามาแล้วเท่านั้น 

2. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้เดินทางที่ตั้งครรภ์ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและทารกในครรภ์ระหว่างการเดินทาง

3. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้บริการแก่ผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี ยกเว้นการจัดทริปส่วนตัว (Private Group) 

4. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจาณาให้บริการแก่ผู้เดินทางที่เป็นภิกษุสงฆ์ หรือนักบวช ยกเว้นการจัดทริปส่วนตัว (Private Group) 

5. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ โดยทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง

6. ในกรณีที่ทริปต้องถูกยกเลิกการเดินทาง ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เช่น การเกิดก่อการร้าย , เหตุการณ์ความไม่สงบ , การประท้วง , เหตุเกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ หรือเหตุการณ์อื่นๆที่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย โดยถือว่าการตัดสินใจยกเลิกการเดินทางเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท และทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบินที่มีการดำเนินการซื้อไปแล้ว ทางบริษัทขอดำเนินการคืนเงินในส่วนที่ได้ refund จากทางสายการบินเท่านั้น

7. กรณีที่ลูกค้าถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า หรือ ออกประเทศนั้นๆ ไม่ว่าด้วยเหตผลใดก็ตาม ถือเป็นสิ่งที่อยู่นอกอำนาจและความรับผิดชอบของทริปชิลชิล ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว และขอไม่คืนเงินค่าเดินทางในทุกกรณี

8. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบกรณีที่ผู้เดินทางนำสิ่งต้องห้ามเข้า และออกประเทศ ซึ่งรวมถึงการปลอมแปลงหนังสือเดินทางด้วย

9. ทริปชิลชิล ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง ในกรณีที่เกิดปัญหาจากสภาพอากาศ

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้เดินทาง หลังจากที่ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

11. ทริปชิลชิลไม่มีนโยบายในการอัพเกรดตั๋วเครื่องบินให้ผู้เดินทางในทุกกรณี

12. เมื่อท่านทำการชำระเงินมัดจำแล้ว ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการดังกล่าวข้างต้น
 

หมายเหตุ
ตลอดการเดินทางนั้น ทางทริปชิลชิล ไม่มีบริการอัพเกรดตั๋วเครื่องบินทุกกรณี หากสมาชิกผู้ร่วมทริปมีความประสงค์ที่ อัพเกรดตั๋วที่นั่งต้องดำเนินการติดต่อด้วยตัวท่านเอง

 

การชำระเงินค่าทริป 
ค่าทริป : 38,900 บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม 9,000 บาท)

การชำระเงิน
สามารถแบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด โดยมัดจำ 20,000 บาท เมื่อทำการจอง และส่วนที่เหลือ 18,900 บาท ชำระภายใน 15 วันก่อนเดินทาง และสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต VISA ,Master card  (ชาร์จ 3%)

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์
ชื่อบัญชี : บริษัทพฤฒิพงศ์ จำกัด 
เลขที่บัญชี 691-1-04886-0
------------------------------------


สนใจร่วมเดินทางติดต่อ 
Official LINE ID : @tripchillchill 
คุณตั้ว โทร 097-097-4652, 090-888-5786

คุณมีน โทร 095-907-4652

bottom of page