Autumn Svaneti  : Georgia (11 วัน 9 คืน)

10 - 20 ตุลาคม 2562  (รับ 14 ท่าน)

กำหนดการเดินทาง   10 - 20 ตุลาคม (11 วัน 9 คืน) (รับ 14 ที่)

ราคา : 56,900 บาท (รวมตั๋วเครื่องบิน และอาหารทุกมื้อแล้ว) **สามารถแบ่งชำระได้ 3 งวด

มัดจำ : 20,000 บาท เพื่อจองสิทธิการเดินทาง เราจะถือมัดจำเป็นสำคัญ **

เมื่อจองก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ราคาปกติ 58,900 บาท)

ผู้ร่วมเดินทาง : รับ 14 ท่าน (ออกเดินทางเมื่อมี 10 ท่านขึ้นไป)

 
ทริปชิลชิล ทราเวล อาสาพาทุกท่าน ตลุยดินแดนแห่งเทือกเขาคอร์เคซัส เยี่ยมชมธารน้ำแข็ง Chalaadi สัมผัสความงดงามของทะเลสาบ Korudi ที่ตัดกับเทือกเขาที่งดงาม ชิลกับวัฒนธรรมที่เก่าแก่ ของประเทศที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม

ทริปนี้เหมาะกับ : ผู้ที่รักการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือมีประสบการณ์แล้ว จะใช้กล้องระดับโปร, มิลเลอร์เลส ไปจนถึงใช้มือถือถ่ายภาพก็ไปสนุกกับพวกเราได้ รวมถึงเพื่อนๆที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 

ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคืออะไร ?
ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวที่ใช้เวลามากกว่าทัวร์แบบปกติ ใช้เวลาในการชมชมทัศนียภาพ การเฝ้ารอถ่ายภาพในสภาพแสงต่างๆที่งดงาม การออกไปถ่ายดาวในเวลาค่ำคืน (ซึ่งทัวร์ทั่วไปไม่ทำกัน) โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลในการเดินทางเป็นอย่างดีจากทีมงานที่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ รวมถึงมีการแนะนำวิธีและแนวทางการถ่ายภาพจากทีมงานทริปชิลชิลทราเวล

Road Trip คืออะไร

เป็นการเดินทางถ่ายภาพตามเส้นทางต่างๆที่ทางทีมงานทริปชิลชิลจัดไว้ให้ โดยจะแวะเยี่ยมชมและถ่ายภาพทัศนียภาพที่สวยงามตลอดข้างทาง

Trip Rating 
อาหารการกิน : 3/5 คะแนน
โรงแรมที่พัก : ในเมือง 3/5 คะแนน , นอกเมือง 2/5 คะแนน
ความสะดวกสบายในการเดินทาง : 3/5 คะแนน

โปรแกรมการเดินทาง

74315418_m
74315418_m
press to zoom
90235760_m
90235760_m
press to zoom
74315468_m
74315468_m
press to zoom
72944871_m
72944871_m
press to zoom
74315444_m
74315444_m
press to zoom
105069702_m
105069702_m
press to zoom
21301661_m
21301661_m
press to zoom
84607909_m
84607909_m
press to zoom
85444690_m
85444690_m
press to zoom
1/1

Day 1 : 10.10.19 (กรุงเทพ – อัลไมตี้) (B/L/D)

07.30 น. : พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณหน้าแฟมิลี่มาร์ท ประตูที่ 10 ชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อมาครบแล้ว ทีมงาน พาไปเช็คอิน ณ เค้าเตอร์สายการบินแอร์อัสตาน่า (Air Astana)

10.30 น. : เดินทางสู่สนามบินเมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน

16.25 น. : ดินทางถึงสนามบินนานาชาติอัลมาตี้ เมืองอัลมาตี้เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในคาซัคสถาน มีประขากรรวมกันเกือบๆ 10 % ของประเทศแห่งนี้ เมืองอัลมาตี้อยู่บริเวณเทือกเขาทางตอนใต้ของประเทศ มีความสูงประมาณ 900 เมตรจากระดับน้ำทะเล เมื่อรับกระเป๋าและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รับประทานอาหารเย็น และเข้าพัก ณ เมืองอัลมาตี้


Day 2 : 11.10.19 (อัลไมตี้ – นครทบิลิซี่) (B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก วันนี้ทริปชิลชิลทราเวล อาสาพาทุกท่านชมเมืองอัลมาตี้ โดยเราจะเดินทางไปยังจัตุรัสสาธารณะ (Republic square) และเยี่ยมชมอนุสาวรีย์อิสรภาพ และสวนแพนพิลอฟ รับประทานอาหารกลางวัน ส่วนช่วงบ่ายจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมตลาดกรีนมาเก็ต ซึ่งเป็นที่จำหน่ายของต่างๆมากมาย อาทิ ไข่ปลาคลาเวียร์ วอดก้า ถั่วชนิดต่างๆ

16.30 น. : เดินทางสู่สนามบินเมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน

19.30 น. : เดินทางต่อสู่สนามบินโนโว อเล็กซีเยฟก้า นครทบิลิซี่ เมืองหลวงของสาธารณรัฐจอร์เจีย

21.40 น. : เดินทางถึงนครทบิลิซี่ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก

Day 3 :  12.10.19 (ทบิลิซี่ - มหาวิหารจวารี - มิสเคด้า - อุพลิสซิคเค่ - คูไตซี ) (B/L/D) (220 KM) 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ออกเดินทางสู่คูไตซี อดีตเมืองหลวงที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของนครทบิลิซี ระหว่างทางแวะถ่ายภาพ ณ มหาวิหารจวารี และเมืองมิสเคด้า หลังจากนั้นแวะเมืองถ้พันปี อุพลิสซิคเค่ห์ เข้าพักที่คูไตซี
 

Day 4 :  13.10.19 (คูไตซี - มาร์ทวิลิแคนยอน - เมสเทีย) (B/L/D) (290 KM) 

รับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์จากโรงแรม มุ่งหน้าสู่เมืองเมสเทีย ผ่านมาร์ทวิลิแคนยอน เป็นแคนยอนที่มีน้ำสีฟ้าครามที่งดงามแห่งนึง หลังจากนั้นพาทุกท่านมุ่งสู่เมืองเมสเทีย วันนี้เราจะนั่งรถกันค่อนข้างนาน ผ่านความงามข้างทางหลากหลายจุด เช่น เขื่อนเอนกูรี โดยเราจะ เข้าพักในเมสเทีย

Day 5 :  14.10.19 (เมสเทีย - ธารน้ำแข็งชาลาดดี – ฮัสวาลี ) (B/L/D) (20 KM)

รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้น เช็คเอ้าท์จากโรงแรม เดินทางสู่ธารน้ำแข็งชาลาดดิ ไม่นานนักก็ถึงธารน้ำแข็งที่มีความงดงามแห่งนี้ หลังจากนั้นขึ้นกระเช้าไปสู่จุดชมวิวบริเวณฮัสวาลี ซึ่งมีความงดงาม หลังจากนั้นพาทุกท่านเข้าพักที่เมสเทียบริเวณฮัสคิลี ซึ่งป็น Hut วันนี้ที่พักอาจจะไม่สะดวกสบายมากแต่มีความงดงามมากๆ คืนนี้สามารถถ่ายภาพดาวได้จากที่พัก 

Day 6 :  15.10.19 (เมสเทีย - ทะเลสาบคอรูลดี - อุสกูลลี ) (B/L/D) (50 KM)

เช้านี้ถ่ายแสงเช้าบริเวณที่พัก รับประทานอาหารเช้า เดินทางไปยังทะเลสาบคอรูลดี ทะเลสาบที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งของจอร์เจีย ตั้งอยู่บนเขาที่มีความสูง 2700 เมตรจากระดับน้ำทะเล เส้นทางจากเมสเทียไปยังทะเลสาบแห่งนี้ไปกลับประมาณ 21 กิโลเมตร (กรณีเดินเทรลใช้เวลาประมาณ 8 ชม.) ซึ่งเราจะเข้าไปโดยรถ 4wd หลังจากนั้นออกมาจากทะเลสาบมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านอุสกูลลี หมู่บ้านเล็กๆที่มีความงดงามที่สุดในสวาเนติ

Day 7 :  16.10.19 (อุสกูลลี - ซากาโร พาส - เมสเทีย) (B/L/D) (65 KM) 

ถ่ายแสงเช้า หลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์ออกจากอุสกูลลี เดินทางสู่ซากาโรพาส เป็นพาสที่มีความสวยที่สุดแห่งหนึ่งในสวาเนติ ซึ่งเห็นยอดเขาที่ยังปกคลุมด้วยหิมะตัดกับทุ่งหญ้าเขียวขจี หลังจากนั้นเดินทางกลับเมสเทีย

Day 8 :  17.10.19 (น้ำตกชดูกรา - คูไตซี) (B/L/D) (260 KM)

เช้านี้เดินทางสู่น้ำตกชดูกา วันนี้จะต้องเดินกันประมาณ 2 ชม (หรือเลือกขี่ม้าได้) หลังจากชมน้ำตกแล้ว วันนี้เราจะเดินทางกลับคูไตซี โดยจะนั่งรถระยะทางยาว โดยเราจะแวะถ่ายภาพข้างทางเป็นระยะ เข้าพักที่คูไตซี

  

Day 9 :  18.10.19 (คูไตซี – วิหารบารากติ – วิหารมอทซาเมตา - ทบิลีซี ) (B/L/D) (230 KM)

รับประทานอาหารเช้า เช็คเอ้าท์มุ่งสู่วิหารบารากติ ซึ่งเป็นวิหารขนาดใหญ่กลางเมืองคูไตซี หลังจากนั้นแวะถ่ายภาพวิหารมอทซาเมตา แล้วเดินทางกลับกรุงทบิลิซี เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน และมีงานสภาปัตยกรรมที่สวยงาม โดยนครทบิลิซีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ำมิตควารี (Mtkvari) พาถ่ายแสงเย็นมุมชมป้อมปราการนาริการา ซึ่งจากตรงนี้จะเห็นวิวเมืองทบิลิซีทั้งเมือง เข้าพักที่ทบิลิซี
 

Day 10 :  19.10.19 (ทบิลิซี - อัลมาตี้) (B/L/D)

เดินทางไปถ่ายแสงเช้า ณ วิหารทรินิตี้ประจำนครทบิลิซี หลังจากนั้น รับประทานอาหาร หลังจากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินโนโว อเล็กซีเยฟก้า นครทบิลิซี่ เพื่อขึ้นเครื่องบินสายการบิน แอร์ อัสตาน่า เดินทางสู่สนามบินเมืองอัสมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน

Day 11 :  20.10.19 (อัลมาตี้ - กรุงเทพฯ)

เปลี่ยนเครื่องกลับประเทศไทย ถึงสนามบินสุวรรณภูมิช่วงเช้า (08.55น.) โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่าย : 56,900 บาท  
หากท่านประสงค์จะพักเดี่ยวเพิ่ม 8,000
สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต VISA ,Master card  (ชาร์จ 3%)


------------------------------------
การยกเลิกทริปโดยลูกค้า
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน หัก 20,000 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45-90 วัน หัก 30,000บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-45 วัน หัก 40,000 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน ไม่สามารถคืนค่าดำเนินการได้ โดยจะคืนเงินได้เฉพาะส่วนที่รีฟันด์จากสายการบินจำนวนตามแต่ละเงื่อนไขของสายการบิน
หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าทริปรวมตั๋วเครื่องบิน บริษัทจะทำการคืนเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

การยกเลิกทริปโดยบริษัท
บริษัทจะทำการยกเลิกการเดินทางโดยขึ้นอยู่กับสถาณการณ์ในเวลานั้นๆ เช่น การก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เช่น การประท้วง จราจล หรือเกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ เช่นแผ่นดินไหว พายุ เป็น้ตน หรือเหตุอื่นๆซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย การตัดสินใจยกเลิกการเดินทางในแต่ละทริปนั้น ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ดดยทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบิน (ในกรณีที่มีการดำเนินการซื้อไปแล้ว ใจะสามารถคืนได้เฉพาะส่วนที่ได้รีฟันด์จากทางสายการบินเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสายการบิน

------------------------------------

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ หรืออุทยานต่างๆตามโปรแกรม
- ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งระหว่างประเทศ และค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง, บริการน้ำดื่มบนรถ
- ค่าโรงแรมที่พักทุกคืนตามโปรแกรม
- ค่ารถ 4WD ตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
- ค่าไกด์ท้องถิ่น/ผู้นำทางตลอดการเดินทาง 

- สต๊าฟจากเมืองไทย 2 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าน้ำหนักกระเป๋ากรณีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
- ค่าทิป Local ไกด์ และพนักงานขับรถและพนักงานบริการ วันละ 10GEL /วัน/คน รวม 90GEL
- ค่าทิป ทีมงานจากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพึงพอใจของสมาชิกทริป
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์


หมายเหตุ
ตลอดการเดินทางนั้น ทางทริปชิลชิล ไม่มีบริการอัพเกรดตั๋วเครื่องบินทุกกรณี หากสมาชิกผู้ร่วมทริปมีความประสงค์ที่ อัพเกรดตั๋วที่นั่งต้องดำเนินการติดต่อด้วยตัวท่านเอง-

------------------------------------

การชำระเงินค่าทริป 
ค่าทริป : 56,900 บาท

การชำระเงิน : สามารถแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด โดยมัดจำ 20,000 บาท เมื่อทำการจอง / งวดที่สอง ภายในเดือนกรกฎาคม 20,000 บาท และส่วนที่เหลือ 16,900 บาท ชำระภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 และสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต VISA ,Master card  (ชาร์จ 3%)

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์
ชื่อบัญชี : บริษัทพฤฒิพงศ์ จำกัด 
เลขที่บัญชี 691-1-04886-0


------------------------------------
สนใจร่วมเดินทางติดต่อ 
Official LINE ID : @tripchillchill 
คุณตั้ว โทร 097-097-4652
คุณจั้ม โทร 062-991-5624