top of page
5.jpeg

Autumn Croatia & Bosnia  :  (10 วัน 8 คืน)

  18 - 27 ตุลาคม 2562  (รับ 12 ท่าน)

กำหนดการเดินทาง  : 18 - 27 ตุลาคม 2562  (10 วัน 8 คืน)

ราคา : 105,000 บาท (รวมตั๋วเครื่องบิน, วีซ่า และอาหารทุกมื้อแล้ว) **สามารถแบ่งชำระได้ 3 งวด **รับบัตรเครดิต

มัดจำ : 30,000 บาท เพื่อจองสิทธิการเดินทาง เราจะถือมัดจำเป็นสำคัญ **

เมื่อจองก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2562 (ราคาปกติ 109,900 บาท)

ผู้ร่วมเดินทาง : รับ 12 ท่าน (ออกเดินทางเมื่อมี 8 ท่านขึ้นไป)

Detail

โปรแกรมการเดินทาง

Day 1 : 18.10.19  (กรุงเทพ - อิสตันบูล) (D)

พบกับทีมงาน ทริปชิลชิลทราเวล ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 18.45 น. เช็คอิน ณ เค้าเตอร์สายการบิน Turkish airline เพื่อเดินทางสู่ประเทศโครเอเชีย ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 21.45 น. สู่กรุงอิสตันบูล เพื่อเปลี่ยนเครื่องไปยังเมืองดูบรอฟนิกส์

 

Day 2 : 19.10.19  (อิสตันบูล - ดูบรอฟนิก ) (B/L/D)

เดินทางสู่เมืองดูบรอฟนิกส์ ดูบรอฟนิก เป็นเมืองเก่าริมทะเล ที่มีความงดงามมาก เป็นเมืองที่มีการถ่ายทำซีรีย์ Game Of Throne ซึ่งมีกำแพงเหมือนที่ยิ่งใหญ่ และสวยงาม โดยเราจะถึงดูบรอฟนิกส์ เวลา 07.30น. พาทุกท่านเยี่ยมชมเมืองดูบรอฟนิกส์ หลังจากนั้น พาทุกท่านเดินทางไปถ่ายแสงเย็นของเมืองดูบรอฟนิกส์ เข้าพักที่ดูบรอฟนิกส์

 

Day 3 : 20.10.19 (ดูบรอฟนิก) (B/L/D) 

ถ่ายแสงเช้าเสร็จ พาเดินทางไป แล้วพาเข้าไปจุดหลักในเมืองบริเวณต่างๆ ไล่ตั้งแต่เขตเมืองเก่า ประตูเมือง Pile Gate มีรูปปั้นของนักบุญเซนต์เบลส หลังจากนั้นพาไปชมโบสถ์ Cathedral Treasury แล้วไปหอนาฬิกาโบราณ  หลังจากนั้นพาไปชมป้องปราการในเมือง และกำแพงเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงามมาก ปิดท้ายด้วยการไปถ่ายแสงเย็นมุมเมืองดูบรอฟนิกมุมสูง พักที่ดูบรอฟนิก 

Day 4 : 21.10.19 (ดูบรอฟนิก – นีอุม(บอสเนีย) – มอสทาร์(บอสเนีย) - สปริท ) (B/L/D) (290 KM)

ตื่นแต่เช้าเพื่อเดินทางออกไปถ่ายแสงเช้า หลังจากนั้นกลับเข้าที่พัก ทานอาหารเช้า แล้วเช็คเอ้าท์ วันนี้ออกเดินทางไปเมือง มอสทาร์ ซึ่งอยู่ในบริเวณประเทศบอสเนีย เมื่อเดินทางถึงพาไปถ่าย Stari Most หรือที่เรียกกันว่า old bridge มุมสะพานสุดคลาสสิคของที่นี้ หลังจากนั้นเดินทางกลับมาประเทศโครเอเชีย แวะถ่ายแสงเย็นมุมสูงเมืองสปริท (Split) ช่วงกลางคืนพาออกไปถ่ายดาว และทางช้างเผือกบริเวณโบสถ์ริมทะเล หลังจากนั้นเข้าพักที่เมือง สปริท

 

Day 5 : 22.10.19 (สปริท - พลิทวิเซ่) (B/L/D) (220 KM)

ตื่นแต่เช้ารับประทานอาหารเช้า วันนี้ช่วงเช้าเราจะเยี่ยมชมเขตเมืองเก่าของเมืองสปริท สปริทเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยู่ในแคว้นดัลเมเชีย เข้าไปเยี่ยมชมและถ่ายรูปที่พระราชวังดิโอคลิเธียน พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นโดยใช้เวลา 12 ปี มีเนื้อที่ประมาณ 31,000 ตารางเมตร หลังจากนั้นเราออกเดินทางไปยุงอุทยานพลิวิเซ่ อุทยานแห่งนี้เป็นไฮไลท์ในทริปนี้ มีทะเลสาปจำนวน 16 ทะเลสาป และมีน้ำตกมากมาย ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีอุทยานแห่งนี้เปรียบเสมือนสวรรค์ของคนรักการถ่ายภาพเลยทีเดียว พักที่ พลิวิเซ่

 

Day 6 : 23.10.19 (พลิทวิเซ่) (B/L/D)

ตื่นเช้ารับประทานอาหารเช้า วันนี้เราจะใช้เวลาเต็มวันในอุทยานที่งดงามแห่งนี้ อุทยานแห่งนี้มีทะเลสาปน้อยใหญ่รวมกัน 16 ทะเลสาป ซึ่งมีความสูงต่ำต่างๆกันไป เราจะตระเวณถ่ายรูปในอุทยานที่สวยงามแห่งนี้ ตลอดทั้งวัน 

 

Day 7 : 24.10.19 (พลิทวิเซ่ - พูลา - โรชวิน) (B/L/D) (280 KM)

รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้นเดินทางไปเมือง Pula เพื่อชม Pula Arena สนามกีฬากลางแจ้งที่สร้างในสมัยโรมัน เป็นสถาปัตยกรรมโรมัน เหมือนกับโคคอสเซียมที่อิตาลี มีขนาดใหญ่อันดับ 6 ปัจจุบันมักใช้เป็นลานกิจกรรมกลางแจ้ง และจัดงานดนตรี หลังจากนั้น ออกเดินทางไปเมือง โรชวินจ์ มืองที่อยู่บริเวณแหลมอิสเตรีย เมืองที่ถูกเรียกว่า เวนิสแห่งโครเอเชีย มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม เนื่องจากเคยอยู่ภายใต้การปกครองของอิตลาีมาก่อน ถ่ายแสงเย็นที่เมืองแห่งนี้ พักที่เมือง โรชวินจ์  

 

Day 8 : 25.10.19 (โรชวิน - ซาเกร็บ) (B/L/D) (250 KM)

ตื่นเช้าพาทุกท่นไปถ่ายแสงเช้า หลังจากนั้นออกเดินทางสู่กรุงซาเกร็บ วันนี้ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เมืองถึงกรุงซาเกร็บ พาทุกท่านไปชมโบสถ์เซนต์มาร์ค ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ Old Town มหาวิหารแห่งนี้สร้างในศตวรรษที่ 13  หลังคาประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีต่างๆ ซึ่งงดงามมาก หลังจากนั้นพาทุกท่านไปเดินชมเมืองบริเวณจตุรัสเจลาซิส สุดท้ายแล้วพาทุกท่านไปชม Zagreb Cathedral เป็นวิหารที่งดงามมาก ปิดท้ายด้านการพาทุกคนขึ้นไปถ่ายรูปเมืองซาเกร็บมุมสูงพร้อมกับแสงเย็นของวัน พักที่ซาเกร็บ 
 

Day 9 : 26.10.19 (ซาเกร็บ - อิสตันบูล) (B/L/D)

เช้านี้พาไปถ่ายแสงเช้าบริเวณเมืองเก่า หลังจากนั้น พาทุกท่านเยี่ยมชมเมืองเก่า และช็อปปิ้งก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทย พาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกรุงซาเกร็บ เพื่อ เพื่อขึ้นเครื่องบินสายการบิน Turkish Airline เดินทางสู่สนามบินเมืองอิสตันบูล เครื่องออกจากสนามบินนานาชาติซาเกร็บ เวลา 20.00 น.

 

Day 10 : 27.10.19 (อิสตันบูล - กรุงเทพฯ)

เปลี่ยนเครื่องกลับประเทศไทย ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลาประมาณ 15.30 โดยสวัสดิภาพ

------------------------------------

เอกสารการขอวีซ่าแบบ Multiple ประเทศโครเอเชีย

1. Passport ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป พร้อมด้วยสำเนา 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายขนาด 45 มม x 35 มม โดยใบหน้าจะต้องมีความยาวประมาณ 32 - 35 มม พื้นหลังสีขาว ห้ามสวมแว่นตา สร้อยคอ ต่างหู เครื่องประดับทุกชนิด ภาพถ่ายจะต้องเปิดให้เห็นใบหูที่ชัดเจน 

3. เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียน สมรส สำเนาใบสูติบัตร หนังสือ รับรองค่าใช้จ่าย

4. หนังสือรับรองการทำงานของของผู้สมัคร 1 ชุด ตัวจริง หรือ หนังสือจดทะเบียน บริษัท หรือ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา

5. หนังสือรับรองธนาคาร หรือ สำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น

6. สำเนาหน้า วีซ่าเชงเก้นที่ท่านเคยได้รับมาภายใน 3 ปี UK Canada America

หมายเหตุ

1. ผู้ที่ออกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้นและจะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้ทั้งหมดพร้อมทั้งถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า18ปีที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จำเป็นต้องยื่นหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาอีกคนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยและจะต้องออกมาจากทางอำเภอเท่านั้น และถ้าผู้เยาว์ไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดามารดาเลย จะต้องทำจดหมายอธิบายว่าผู้เยาว์เดินทางไปพร้อมกับใคร จะต้องมีลายเซ็นจากบิดา มารดา เท่านั้น พร้อมทั้งสูติบัตร ทะเบียนบ้านและใบเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนนามสกุล) พร้อมตัวจริง แปลเป็นภาษาอังกฤษ ในใบคำร้องขอวีซ่า ข้อ 37 จะต้องมีลายเซ็นต์ของบิดามารดา พร้อมทั้งถ่ายสำเนา หนังสือเดินทางของบิดามารดาด้วย ในกรณีที่บิดามารดาไม่มีหนังสือเดินทาง ผู้สมัครต้องเขียนหนังสืออธิบายพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาด้วย หากบิดาและมารดาที่ล่วงลับไปแล้ว จะต้องมีหนังสือมรณะบัตร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ

3. สำหรับผู้ยื่นที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย จะต้องนำใบอนุญาตทำงานและวีซ่าเพื่อเดินทางกลับเข้าประทศอีกครง (Re-entry visa) มาแสดงด้วยและต้องมีอายุอย่างน้อย 2 เดือนหลังจากกลับเข้าประเทศไทย

4. เอกสารทุกอย่างต้องแสดงล่าสุดไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่สมัครคำร้องขอวีซ่า

------------------------------------

ค่าใช้จ่าย : 105,000 บาท  
หากท่านประสงค์จะพักเดี่ยวเพิ่ม 20,000
สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต VISA ,Master card  (ชาร์จ 3%)


------------------------------------
การยกเลิกทริปโดยลูกค้า
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 90 วัน หัก 30,000 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 45-90 วัน หัก 40,000บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15-45 วัน หัก 50,000 บาท
ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 วัน ไม่สามารถคืนค่าดำเนินการได้ โดยจะคืนเงินได้เฉพาะส่วนที่รีฟันด์จากสายการบินจำนวนตามแต่ละเงื่อนไขของสายการบิน
หมายเหตุ : ในกรณีที่ค่าทริปรวมตั๋วเครื่องบิน บริษัทจะทำการคืนเงินรีฟันด์ตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

การยกเลิกทริปโดยบริษัท
บริษัทจะทำการยกเลิกการเดินทางโดยขึ้นอยู่กับสถาณการณ์ในเวลานั้นๆ เช่น การก่อการร้าย เกิดความไม่สงบ เช่น การประท้วง จราจล หรือเกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ เช่นแผ่นดินไหว พายุ เป็น้ตน หรือเหตุอื่นๆซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย การตัดสินใจยกเลิกการเดินทางในแต่ละทริปนั้น ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท ดดยทางบริษัทยินดีที่จะคืนค่าทริปที่ลูกค้าจ่ายมาทั้งหมด ยกเว้นค่าตั๋วเครื่องบิน (ในกรณีที่มีการดำเนินการซื้อไปแล้ว ใจะสามารถคืนได้เฉพาะส่วนที่ได้รีฟันด์จากทางสายการบินเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสายการบิน

------------------------------------

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ หรืออุทยานต่างๆตามโปรแกรม
- ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และสายการบินภายในประเทศ และค่าภาษีสนามบิน
- ค่าอาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง, บริการน้ำดื่มบนรถ
- ค่าโรงแรมที่พักทุกคืนตามโปรแกรม
- ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,500,000 บาท
- ค่าไกด์ท้องถิ่น หรือ ผู้นำทางตลอดการเดินทาง 

- สต๊าฟจากเมืองไทย 2 ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าโครเอเชีย (กรณีไม่ทำวีซ่าลด คชจ ลง 4,000 บาท)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าน้ำหนักกระเป๋ากรณีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
- ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่ามินิบาร์ในโรงแรมที่พัก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีที่ต้องการ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
- ค่าทิป Local ไกด์, พนักงานขับรถและพนักงานบริการ วันละ 3 ยูโร /วัน/คน รวม 24 ยูโร

- ค่าทิป ทีมงานจากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพึงพอใจของสมาชิกทริป
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์


------------------------------------

การชำระเงินค่าทริป 
ค่าทริป : 105,000บาท

การชำระเงิน : สามารถแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด โดยมัดจำ 30,000 บาท เมื่อทำการจอง / งวดที่สอง ภายในเดือนสิงหาคม 40,000 บาท และส่วนที่เหลือ 35,000 บาท ชำระ 1 เดือนก่อนเดินทาง และสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต VISA ,Master card  (ชาร์จ 3%)

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเพียวเพลส ราชพฤกษ์
ชื่อบัญชี : บริษัทพฤฒิพงศ์ จำกัด 
เลขที่บัญชี 691-1-04886-0


------------------------------------
สนใจร่วมเดินทางติดต่อ 
Official LINE ID : @tripchillchill 
คุณตั้ว โทร 097-097-4652
คุณจั้ม โทร 062-991-5624

Itinerary
Conditions
เปิดประสบการณ์ถ่ายภาพกับทริปชิลชิล ทราเวล ตลุยดินแดนแห่งคาบสมุทรบอลข่าน ประเทศที่มีความงดงามทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม กับช่วงที่ยอดนิยมที่สุดและสวยที่สุด เต็มไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสีที่ตระการตา เต็มอิ่มกับอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ ถึง 2 วัน พาไปชมเมืองเก่า ดูบรอฟนิค เมืองที่ถ่ายทำซีรีย์ Game of throne ที่ยังคงมีกลิ่นอายแบบ เวนิซ เที่ยวแบบเต็มอิ่ม ไม่แวะร้านค้า

ทริปนี้เหมาะกับ : ผู้ที่รักการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือมีประสบการณ์แล้ว จะใช้กล้องระดับโปร, มิลเลอร์เลส ไปจนถึงใช้มือถือถ่ายภาพก็ไปสนุกกับพวกเราได้ รวมถึงเพื่อนๆที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ 

ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคืออะไร ?
ทริปถ่ายภาพท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวที่ใช้เวลามากกว่าทัวร์แบบปกติ ใช้เวลาในการชมชมทัศนียภาพ การเฝ้ารอถ่ายภาพในสภาพแสงต่างๆที่งดงาม การออกไปถ่ายดาวในเวลาค่ำคืน (ซึ่งทัวร์ทั่วไปไม่ทำกัน) โดยมีการจัดเตรียมข้อมูลในการเดินทางเป็นอย่างดีจากทีมงานที่มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ รวมถึงมีการแนะนำวิธีและแนวทางการถ่ายภาพจากทีมงานทริปชิลชิลทราเวล

Road Trip คืออะไร

เป็นการเดินทางถ่ายภาพตามเส้นทางต่างๆที่ทางทีมงานทริปชิลชิลจัดไว้ให้ โดยในบางครั้งทีมงานจะขับรถมาไปถ่ายภาพในมุมต่างๆ โดยจะแวะเยี่ยมชมและถ่ายภาพทัศนียภาพที่สวยงามตลอดข้างทาง

bottom of page